Het UWV nodigt je per brief uit voor de WIA-keuring. Hoe bereid je je hierop voor?

Na twee jaar ziekte en re-integratie inspanningen kan het zijn dat het nog niet (helemaal) is gelukt om je eigen of ander werk op het oude niveau te hervatten.

Verdien je minder dan op jouw eerste ziektedag, dan kun je een WIA-uitkering aanvragen. Je vraagt deze vanaf de 88e ziekteweek tot uiterlijk de 93e ziekteweek aan bij het UWV.

Na je aanvraag word je door het UWV opgeroepen voor een beoordeling (voorheen heette dit de ‘keuring’, maar tegenwoordig is ‘beoordeling’ de gangbare term). Het UWV beoordeeld dan of je nog kunt werken, wat je daarmee kunt verdienen en of je in aanmerking komt voor een uitkering.

Een belangrijk moment dus.

Wat gebeurt er tijdens het eerste gesprek met de verzekeringsarts van het UWV?

Als je een afspraak hebt met de verzekeringsarts, zal er een gesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek vraagt de verzekeringsarts naar jouw situatie. Vaak blijft het bij een gesprek, maar soms doet de verzekeringsarts ook een lichamelijk onderzoek.

De verzekeringsarts heeft, voorafgaand aan het gesprek, informatie van jou ontvangen of opgevraagd bij bijvoorbeeld artsen, specialisten en de huisarts. Dit geeft een beeld van jouw medische situatie.

Tip: vertel alles

Onze tip is om tijdens het gesprek alles te vertellen wat voor de verzekeringsarts belangrijk is om te weten.

Als je iets niet vertelt, kan de verzekeringsarts het namelijk niet meenemen in de beslissing. Dat kan invloed hebben op jouw uiteindelijke WIA-uitkering.

Neem, als het kaniemand mee naar het gesprek, zoals je partner of een vriend(in). Iemand die jouw situatie kent kan meedenken, kan je helpen uitleggen hoe je dagen eruit zien en kan met voorbeelden beschrijven hoe je functioneert.

Ook kan die persoon je helpen om te onthouden wat de verzekeringsarts allemaal heeft gezegd. Je kunt het gesprek bovendien samen nabespreken.

Je mag het gesprek bij het UWV ook opnemen. Geef dit dan wel even van tevoren aan. Een opname kan je ook weer helpen om terug te kunnen halen wat er gezegd is. Het verslag wat je krijgt, kun je naast je opname leggen. Zo kun je kijken of het klopt.

 

Wat moet ik meenemen en opvragen?

Het is verstandig om van tevoren alle informatie over jouw ziektebeeld te verzamelen. Denk daarbij aan documenten die je bijvoorbeeld van artsen of specialisten hebt ontvangen. Als je die niet hebt, vraag of jouw behandelend arts of specialist om op te schrijven wat er precies aan de hand is.

Je kunt ook aan de verzekeringsarts vragen of die contact wil opnemen met je eigen arts voor meer informatie. Bijvoorbeeld als je onderzoek nog loopt, of je het zelf lastig vindt om je ziekte of beperking goed uit te leggen.

Denk ook aan een overzicht van medicatie die je gebruikt. Je kunt de medicijnen misschien meenemen of aan de apotheek vragen om een overzicht te printen van de medicatie je krijgt.

Hoe beoordeelt de verzekeringsarts?

Het UWV kijkt bij een WIA-beoordeling naar jouw arbeidsmogelijkheden. Het gesprek gaat dus niet alleen over je medische situatie, maar ook over de mogelijkheden die je nog hebt. Verwacht dus vragen over wat je wel en niet kan in een werksituatie en geef daarop eerlijk antwoord.

Voordat het gesprek plaatsvindt kun je alvast nadenken over wat je wel en niet kan. Bijvoorbeeld:

  • Wat kan je op een dag?
  • Hoe ziet een goede dag eruit?
  • Hoe ziet een slechte dag eruit?
  • Hoe wisselen goede en slechte dagen elkaar af?

Misschien heb je in de afgelopen twee jaar geprobeerd te re-integreren en kun je aan de hand van deze ervaring uitleggen wat wel en niet lukt.

Wat helpt, is om van tevoren al punten op te schrijven. Bijvoorbeeld hoe jou dagindeling is, wat het verschil is op een goede en een slechte dag en wat je wel en niet kan.

Het voordeel van een goede voorbereiding is dat je niet onverwacht een ander antwoord geeft dan je had willen geven.

Vertel hoe het echt met je gaat

Sommige mensen doen zich tijdens het beoordelingsgesprek sterker voor dan ze zijn, bijvoorbeeld door te zeggen dat het goed gaat, terwijl dit eigenlijk niet zo is.

Toch is het belangrijk dat je vertelt hoe het echt met je gaat.

Als je je namelijk groot probeert te houden – en je beter voordoet dat de situatie in werkelijkheid is -dan krijgt de verzekeringsarts geen reëel beeld van jouw situatie. En dat kan invloed hebben op jouw WIA-beoordeling en een eventuele WIA-uitkering.

Dit doet de verzekeringsarts na afloop van het gesprek

 De verzekeringsarts schrijft aan de hand van het gesprek een rapport.

Beoordeelt de verzekeringsarts dat je medisch gezien nog (gedeeltelijk) kunt werken? Dan stelt hij een rapport op met een Functionele Mogelijkhedenlijst, in de praktijk vaak afgekort tot FML.

De FML is een lijst met standaardpunten, waarin staat wat je nog wél in eventueel werk kunt doen.

Je krijgt een vervolggesprek met een arbeidsdeskundige van het UWV.

Beoordeelt de verzekeringsarts dat je medisch gezien niet meer in staat bent om werk te verrichten? Dan volgt er geen gesprek met een arbeidsdeskundige.

Je kunt de FML- van tevoren online bekijken, zodat je weet waarop het UWV je beoordeelt. Dat kan je ook helpen om te bedenken wat je gaat zeggen in het gesprek.

Het vervolggesprek met een arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige kijkt naar de mogelijkheden voor passend werk en wat je daarmee zou kunnen verdienen.

Daarbij wordt gekeken naar de FML, zoals de verzekeringsarts heeft opgesteld. Hierin staat precies welke mogelijkheden en beperkingen je hebt en waar dus rekening mee gehouden moet worden in een nieuwe functie.

De arbeidsdeskundige kijkt natuurlijk ook naar jouw achtergrond. Welke functie deed je, welke opleiding(-en) heb je gevolgd en welke ervaring heb je? Wat zou je met jouw achtergrond in de huidige arbeidsmarkt kunnen doen en welk inkomen past daarbij? Misschien kun je met bijscholing of omscholing wel een ander beroep gaan uitoefenen wat past bij jouw huidige situatie.

Het UWV kijkt dus naar jouw mogelijkheden

Het UWV bekijkt bij de WIA-beoordeling of je weer kunt werken en hoeveel je daarmee kunt verdienen (ongeacht welk werk je deed).

Ze kijken naar de mogelijkheden voor werk wat past bij jouw beperkingen en mogelijkheden. Het kan dus best zijn dat het UWV aangeeft dat je bepaalde kantoorfuncties wel kunt doen, terwijl je hiervoor helemaal geen kantoorbaan had.

De beoordeling bepaalt dus of je wel of geen WIA-uitkering krijgt.

  • Kun je volgens het UWV in ander werk 65 procent of meer van je oude loon verdienen? Dan zal je geen WIA-uitkering krijgen.
  • Kun je volgens het UWV in jouw situatie minder dan 65 procent van je oude loon verdienen? Dan kom je mogelijk wel in aanmerking voor een WIA-uitkering.

Welke uitkeringen er zijn leggen we in deze hulpwijzer uit.

 

Het verslag van de keuring mag je inzien

De verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige maken een verslag dat in je persoonlijke dossier gaat. Vraag na afloop gerust of je het verslag en je dossier mag inzien. Daar heb je altijd recht op.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
Ik Accepteer
Wie kan mij helpen?
  • Een vriend of familielid neem je mee als ondersteuning tijdens het gesprek.

  • Een expert kan je helpen om bezwaar aan te tekenen als je het niet eens bent met de beslissing. Dat kan zijn via een verzekering, vakvereniging of een partij als De Expertisebalie.

  • Op ons forum zitten veel mensen in dezelfde situatie zoals jij, waaronder mensen die het gesprek al hebben gehad. Stel ze gerust jouw vragen.

Willem Verhoeven
Voorheen lasser en bankwerker. Helpt nu leerlingen.

ED helpt je op weg!

Via Samen Veerkrachtig vind je mensen die eerder een situatie als de jouwe hebben meegemaakt. Zij zijn onze ErvaringsDeskundigen, kortweg ED’s. In het forum herken je ze aan de oranje cirkel om hun foto. Aan ED’s kun je vragen stellen, bijvoorbeeld over de keuring van het UWV of het vinden van ander werk. Benader ze gerust als je ergens mee zit, want op Samen Veerkrachtig helpen we elkaar bij het vinden van antwoorden.

Meest besproken op het forum