Privacybeleid

Inleiding

Samen Veerkrachtig verwerkt persoonsgegevens als je gebruikt maakt van onze website, ons forum, onze Koffietafels of andere bijeenkomsten die via Samen Veerkrachtig worden aangeboden en die mogelijk door andere partijen worden georganiseerd. In dit privacy beleid informeren wij je graag welke gegevens wij verwerken en waarom. Samen Veerkrachtig is de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Lees deze informatie aandachtig door zodat je begrijpt welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe we dat doen, met welk doel en wat je rechten daarbij zijn. Ons privacy beleid is alleen in de Nederlandse taal beschikbaar.

Wat voor soort informatie gebruikt Samen Veerkrachtig?

Er zijn twee algemene categorieën van informatie waar we naar vragen en/of die we verzamelen:

 1. Informatie die je ons geeft;
 2. Informatie die we automatisch verzamelen.

Informatie die je ons geeft

We verwerken gegevens die we van jou ontvangen. Het kan gaan om de volgende soorten informatie:

Registratie informatie

Als je lid wilt worden van ons forum doe je dat door je te registreren. Hierbij wordt gevraagd je e-mailadres in te voeren en een gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen. Als je onze nieuwsbrieven wilt ontvangen vragen we naar je e-mailadres, je voornaam en achternaam zodat we de nieuwsbrief kunnen personaliseren. Bij het aanmelden van onze nieuwsbrieven vragen we ook naar geslacht, postcode, telefoonnummer en geboortedatum; het is niet verplicht deze informatie te geven en derhalve ook geen voorwaarde om een nieuwsbrief te kunnen ontvangen. Je kan je ook aanmelden bij onze Facebook pagina. We zullen dan informatie verkrijgen die is ontvangen en bijgehouden door Facebook, zoals je e-mailadres. We ontvangen mogelijk ook informatie over je statusupdates en de content die je hebt bekeken of waar je op hebt geklikt.

Profiel informatie

Nadat je je hebt aangemeld op ons forum kan je jouw profiel later aanvullen met gegevens, zoals je foto. Hiermee word jouw profiel en dat van anderen persoonlijker en dat maakt het laagdrempeliger en plezieriger om online contact te leggen. Het is echter niet verplicht meer gegevens bij jouw profiel te vermelden dan je e-mail en gebruikersnaam.

Communicatie informatie

Wanneer je je hebt geregistreerd op ons forum kan je via e-mail automatische meldingen van ons ontvangen. Deze meldingen betreffen bijvoorbeeld nieuwe onderwerpen die zijn geplaatst op het forum, reacties daarop of nieuws dat van belang is voor onze leden. Je kan deze meldingen zelf aan of uitzetten. Wanneer je je aanmeldt via onze website voor een Koffietafel of een andere bijeenkomst vragen we naar je voornaam, achternaam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie wordt gebruikt voor verschillende doelen:

 • om een bevestiging van je aanmelding te kunnen sturen
 • om de personen die de Koffietafel (of een andere bijeenkomst) organiseren te informeren met wie er komen en zij kunnen vaststellen wie er aanwezig zijn en wie nog ontbreken zodat zij deze personen desgewenst nog kunnen benaderen
 • om deelnemers te kunnen bellen voor wijzigingen die op het laatste moment hebben plaatsgevonden, zoals wijziging van de locatie of annulering van de bijeenkomst
 • om na afloop van een Koffietafel of andere bijeenkomst contact te leggen voor bijvoorbeeld nazorg of vragen die nog niet zijn beantwoord

Verificatie informatie

Wanneer je deelneemt aan een Koffietafel of een andere bijeenkomst waarvoor je je hebt aangemeld via onze website geven we je gegevens door aan de mensen die de Koffietafel of de desbetreffende bijeenkomst organiseren en/of begeleiden. Zo weten zij wie ze mogen verwachten en kunnen zij eventueel de deelnemers verifiëren. Naast de eerder genoemde communicatie doelen kan deze informatie gebruikt worden om reden van:

 • veiligheid voor de deelnemers en organisatie
 • voorkomen van onterecht gebruik van de tegemoetkoming in de reiskosten (zie ook Andere informatie)

Andere informatie

We kunnen je vragen om ons feedback te geven via een e-mail, een online enquête of feedback optie op onze website en ons forum. We stellen feedback zeer op prijs en verwerken alleen je e-mailadres voor navraag of om je te informeren over de uitkomsten van de feedback. Je telefoonnummer kan ook gevraagd worden om telefonisch toelichting te vragen op je feedback, maar het is niet verplicht je telefoonnummer te geven. Wanneer je deelneemt aan een Koffietafel of een andere bijeenkomst waarvoor je je hebt aangemeld via onze website kan je recht hebben op een tegemoetkoming in de reiskosten. We vragen dan na afloop om je voornaam, achternaam, IBAN, telefoonnummer en postcode.

Informatie die we automatisch verzamelen

Wanneer je gebruik maakt van onze website, ons forum of feedback geeft via e-mail, een online enquête of feedback optie op onze website en ons forum dan verzamelen we automatisch gegevens over je gebruik en activiteiten met het doel onze website en ons forum gebruikersvriendelijker en aangenamer te maken.

Het kan dan gaan om:

Gebruiksinformatie We verzamelen automatisch informatie die door je internetbrowser wordt verzonden wanneer je van onze website of ons forum gebruik maakt, ook wanneer je je niet hebt geregistreerd op ons forum of niet bent ingelogd. De informatie die we bijvoorbeeld verzamelen is welke pagina’s van de website worden bezocht en hoe lang, welke onderwerpen op het forum worden bekeken en hoe vaak wordt ingelogd op het forum.

Cookies We maken gebruik van tijdelijke en permanente cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van jouw computer (of laptop of tablet) wordt opgeslagen en waarmee je computer informatie verstuurt telkens wanneer je onze website of ons forum bezoekt. Deze techniek stelt ons onder andere in staat je te herkennen, je instellingen op te slaan en jouw toegang tot onze website of ons forum te versnellen. Tijdelijke cookies worden na je bezoek aan de website of forum gewist. Een permanente cookie blijft op de harde schijf staan tenzij je zelf de cookie wist.

Voor welke doelen gebruikt Samen Veerkrachtig de informatie?

We willen Samen Veerkrachtig zo relevant en plezierig mogelijk maken. Daarom is het voor ons een gerechtvaardigd belang om gegevens te verzamelen met bepaalde doelen.

Hier kan je lezen voor welke doelen Samen Veerkrachtig de informatie gebruikt:

Leveren van goede kwaliteit

Wij gebruiken jouw gegevens om er voor te zorgen dat je op de best mogelijke manier gebruik kan maken van wat Samen Veerkrachtig te bieden heeft. In dit verband gebruiken we jouw gegevens om:

 • je in staat te stellen gebruik te maken van onze website en ons forum
 • onze website en ons forum te tonen in een formaat dat overeenkomt met jouw internetbrowser en het apparaat dat je gebruikt
 • ondersteuning te verlenen per e-mail, telefoon, sms, WhatsApp, post en/of bijeenkomsten
 • (status)updates en herinneringen te sturen per e-mail, telefoon, sms, WhatsApp en/of post
 • onze interne administratie op orde te houden

Bieden, personaliseren, meten en verbeteren van onze social media berichten en (online) marketing

Om dit doel zo goed mogelijk te realiseren is het belangrijk om te achterhalen waar je op klikt en wat je van ons vindt. Daarom verwerken we je gegevens om:

 • op basis van je activiteiten op onze website en ons forum berichten te tonen op andere websites
 • je te informeren over (nieuwe) evenementen en content op onze website en ons forum
 • je vragen te beantwoorden
 • je uit te nodigen feedback te geven over onze website, ons forum, onze Koffietafels of andere bijeenkomsten die via Samen Veerkrachtig worden aangeboden
 • statistische informatie op te stellen die we gebruiken voor doelgroep- en marktanalyses en voor het verbeteren van de navigatie op onze website en ons forum

Een vertrouwd en veilig forum en website bieden en onderhouden

Uiteraard is het van belang om een vertrouwd en veilig forum en website te bieden en te onderhouden. We kunnen jouw gegevens ook verwerken en opslaan om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Om deze redenen verwerken wij persoonsgegevens voor:

 • het voorkomen, opsporen en tegengaan van fraude of anderszins onrechtmatig gebruik te registreren
 • bemiddelen en oplossen van mogelijke geschillen of onregelmatigheden
 • het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van gegevens en het naleven van regels in het kader van strafrechtelijke of andere onderzoeken door bevoegde autoriteiten

Wanneer wordt informatie aan derden verstrekt?

In een aantal situaties wordt informatie aan derden verstrekt:

Bij gebruik van de website, het forum en deelname aan bijeenkomsten

Wanneer je actief bent op onze website of ons forum, of deelneemt aan een Koffietafel of andere bijeenkomsten die via Samen Veerkrachtig worden aangeboden en die mogelijk door andere partijen worden georganiseerd, kunnen anderen toegang krijgen tot gegevens zoals je naam en e-mail omdat dit nodig kan zijn voor het goed en veilig uitvoeren van de activiteiten. Met jouw toestemming We kunnen je gegevens ook aan anderen verstrekken als je daarmee eerst hebt ingestemd. Bijvoorbeeld wanneer aan jou wordt gevraagd je telefoonnummer te vermelden naar aanleiding van feedback die je hebt gegeven.

Wanneer diensten worden aangeboden door derde partijen

We betrekken derde partijen die diensten voor ons uitvoeren en in dit kader ook persoonsgegevens verwerken. Deze partijen worden binnen de privacy wetgeving ‘verwerkers’ genoemd. Voorbeelden van deze verwerkers zijn organisaties die workshops aanbieden, diensten leveren voor het verzenden van nieuwsbrieven of helpen bij het beveiligen van onze website en ons forum. Verwerkers hebben de plicht tot geheimhouding en mogen de specifieke gegevens alleen gebruiken voor het leveren van diensten aan ons en op onze instructies.

Wanneer een (wettelijke) verplichting geldt

We kunnen jouw gegevens ook bekendmaken aan derden wanneer:

 • wij ons daartoe verplicht voelen, bijvoorbeeld in geval van geschillen
 • dienen te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gerechtelijke bevelen
 • we dienen samen te werken met autoriteiten zoals de politie of de Belastingdienst

Beveiliging van je gegevens

We nemen de beveiliging van jouw gegevens serieus en hebben beveiligingsprocedures en technische beperkingen om je gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging of wijziging. Naast deze maatregelen raden we je aan om zorgvuldig een wachtwoord te selecteren en ervoor te zorgen dat je inloggegevens geheim blijven. Wanneer we een datalek constateren zullen we dit binnen 72 uur melden bij het meldloket van de Autoriteit Persoonsgegevens. Er is sprake van een datalek als zich een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan of als onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens niet kan worden uitgesloten.

Bewaartermijn van je gegevens

We bewaren je persoonsgegevens voor zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of gebruikt worden, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is volgens de wet of om fraude te voorkomen en te bestrijden. Na de desbetreffende periode zullen wij je informatie verwijderen of anonimiseren. We bewaren de gegevens voor het betalen van de tegemoetkoming in de reiskosten 7 jaar conform wat de Belastingdienst eist. Wanneer je langer dan 12 maanden niet hebt ingelogd  op ons forum zullen we je profiel verwijderen en je eventuele correspondentie anonimiseren. We zullen je hiervan vooraf op de hoogte stellen zodat je kan aangeven je profiel te willen behouden.

Jouw eigen gegevens beheren

Als je je hebt geregistreerd op ons forum kun je de informatie die aan jouw registratie (profiel) is gekoppeld zelf aanpassen. Indien je wilt weten welke gegevens wij van je hebben dan kan je ons vragen hiervan een overzicht te verstrekken. Je kan dit doen door een e-mail te sturen naar info@samenveerkrachtig.nl of een bericht per post naar Stichting Samen Veerkrachtig, Bachstraat 10, 3363 LJ Sliedrecht. Houd er rekening mee dat we kunnen vragen om aanvullende informatie om je identiteit te bepalen, zoals een kopie van jouw identiteitsbewijs. Als je je profiel wilt verwijderen op ons forum dan kan dat door een verzoek via e-mail te sturen naar info@samenveerkrachtig.nl of een bericht per post naar Stichting Samen Veerkrachtig, Bachstraat 10, 3363 LJ Sliedrecht. Naast het verwijderen van je profiel zorgen we er dan ook voor dat al jouw eventuele berichten op ons forum worden geanonimiseerd. Ten aanzien van onze nieuwsbrieven kan je eenvoudig zelf je toestemming intrekken voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven door op ‘afmelden’ te klikken.

Wat je moet doen in het geval van privacy schending

Wanneer je denkt dat we ondanks alle goede intenties en getroffen maatregelen we je rechten hebben geschonden, dan verzoeken wij je vriendelijk om ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar info@samenveerkrachtig.nl of een bericht per post naar Stichting Samen Veerkrachtig, Bachstraat 10, 3363 LJ Sliedrecht Dit stelt ons in staat om de situatie zo snel mogelijk te onderzoeken en gepaste maatregelen te nemen. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Wijzigingen in dit privacy beleid

We zijn te allen tijde gerechtigd het privacy beleid te wijzigen of aan te vullen. Dit doen we door een gewijzigde versie van ons privacy beleid op onze website te publiceren. Je vindt derhalve het meest actuele privacy beleid op onze website. Indien een wijziging of aanvulling jouw rechten of verplichtingen op significante wijze beïnvloedt dan zullen wij je hiervan via ons forum en/of e-mail op de hoogte brengen.

Contact

Als je vragen hebt over dit privacy beleid dan kan je met ons contact door een e-mail te sturen naar info@samenveerkrachtig.nl of een bericht per post naar Samen Veerkrachtig, Bachstraat 10, 3363 LJ Sliedrecht.