Een krachtige tandem

Marnix van der Waals

Samenwerking U Centraal en Samen Veerkrachtig brengt mensen verder

Marnix van der Waals is Consulent Levensgebeurtenissen bij U Centraal. Hij begeleidt informatiebijeenkomsten over hoe om te gaan met een veranderde financiële situatie en verwijst daarbij vaak naar Samen Veerkrachtig.

Marnix van der Waals doet niets liever dan mensen op weg helpen. Als afgestudeerd sociaal wetenschapper heeft hij altijd in de welzijnssector gewerkt. Sinds 2013 werkt hij voor U Centraal, een welzijnsstichting van de gemeente Utrecht die mensen voorlicht over geld en financiën. ‘Het gaat dan om personen die door een verandering in hun leefsituatie ook in een andere financiële situatie terechtkomen. Denk aan mensen die zijn gescheiden, die met pensioen zijn of die door ziekte niet meer kunnen werken.’

Uitleg over regelgeving en financiën

Voor die laatste groep organiseert U Centraal verschillende workshops, legt Marnix uit. ‘Eens in de twee maanden is er de workshop ‘Ziek bij de werkgever’, waarin een advocaat de wet- en regelgeving uitlegt waarmee je te maken krijgt als je als werknemer ziek wordt. Wat zijn bijvoorbeeld de rechten en plichten van werkgever en werknemer tijdens de re-integratie? Daarnaast is er iedere maand een workshop ‘Arbeidsongeschiktheid’. Hierbij vertelt een expert hoe UWV het arbeidsongeschiktheidspercentage berekent, hoe het zit met het inkomstenverlies, voor welke soorten uitkering iemand in aanmerking kan komen en welke toeslagen en andere compensatieregelingen er mogelijk zijn. Allemaal vragen waar iemand die thuis komt te zitten mee kan rondlopen, maar vanwege het uitdunnen van sociale contacten aan niemand kan stellen.’

Mentale rust ervaren

Marnix merkt dat de workshopdeelnemers vaak opgelucht zijn na de workshop. ‘Deze mensen maken een stressvolle periode mee. Zeker als de werkgever druk uitoefent op de zieke werknemer, bijvoorbeeld om te sneller te re-integreren of om het arbeidscontract te beëindigen en tot een ongunstige afspraak te komen over de transitievergoeding. Dit komt regelmatig voor. In zo’n periode van stress en emotie is er vaak weinig mentale ruimte om de financiën ook nog eens op orde te krijgen. Daar helpen wij graag bij en dat geeft de mensen rust. Na de workshop bellen wij de deelnemers altijd na om te vragen of er nog iets is waar ze tegenaan lopen.’

Voorbereiden op WIA-keuring

Iets anders wat Marnix veel ziet tijdens de workshops, is dat mensen zich proberen voor te bereiden op het keuringsgesprek voor de WIA, maar niet goed weten hoe. ‘Ze beseffen niet altijd dat zo’n gesprek behoorlijke gevolgen kan hebben. Veel mensen hebben de neiging om zich beter voor te doen dan ze zich werkelijk voelen. De keuringsarts kan zo een verkeerde indruk krijgen van het ziektebeeld van de werknemer en zo tot een lager arbeidsongeschiktheidspercentage komen dan bij een realistisch beeld. Het is belangrijk dat mensen weten wie ze tegenover zich hebben en dat ze hun situatie volledig en juist weergeven.’

Prachtige aanvulling op elkaar

Tijdens een workshop verwijzen Marnix en zijn collega vaak naar de Koffietafels van Samen Veerkrachtig. ‘Bij onze bijeenkomsten kunnen mensen terecht voor financiële uitleg, maar bij de Koffietafels van Samen Veerkrachtig ontmoeten ze anderen in dezelfde situatie. Daarin kan het net als bij ons gaan over de financiën, maar ook over andere zaken, zoals je draai weer vinden in de maatschappij. Het gaat vooral om het elkaar ontmoeten en weten dat je er niet alleen voor staat. Dat vind ik een prachtige aanvulling op de financiële voorlichting die wij geven. Andersom is dat ook het geval: Samen Veerkrachtig verwijst deelnemers van de Koffietafel naar ons als ze verdiepende informatie willen over het financiële gedeelte. Ook verwijzen we op onze websites naar elkaars bijeenkomsten. De gemene deler van ons is dat mensen zich gehoord en gezien voelen in een moeilijke situatie. We trekken als een krachtige tandem met elkaar op en kunnen mensen daardoor beter helpen dan als onze samenwerking er niet zou zijn.’

Wil je zelf ook een bijeenkomst bijwonen? Ga dan naar www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen om je aan te melden.

Gepubliceerd Op: 13 februari 2024Categorieën: Algemeen, KoffietafelsViews: 126

Delen

Lees ook.....