Als je na het beëindigen van een dienstverband een uitkering uit de WW (Werkloosheidswet) ontvangt en je wordt ziek, wat doe je dan?

Allereerst meld je je ziek bij het UWV. Dit doe je uiterlijk op de tweede dag. Dit kan online via Mijn UWV. Wat er in de periode daarna gebeurt, hangt af van jouw situatie. We leggen het per situatie uit.

Korter dan dertien weken ziek in de WW

Heb je een griepje of ben je door ziekte tijdelijk niet in staat om te werken of te solliciteren? Dan meld je dit bij het UWV. De eerste dertien weken behoud je de WW-uitkering inclusief de sollicitatieplicht. Daarnaast gelden de plichten van de ziektewet zolang u ziek bent. Dat betekent dat je moet meewerken aan re-integratie.

Het UWV verwacht dat je blijft solliciteren zolang je de WW-uitkering ontvangt.

Er zijn uitzonderingen waarbij je je WW-uitkering niet behoudt binnen de eerste dertien weken:

  • Bij ziekte door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie stopt de WW-uitkering: er volgt dan een WAZO uitkering.
  • Als uw maximale WW-duur binnen dertien weken is bereikt, gaat de uitkering over in een ziektewetuitkering.
Langer dan dertien weken ziek in de WW

Wanneer je langdurig ziek bent, gaat de WW na dertien weken over in de Ziektewet. De WW-verplichtingen stoppen en ook de WW-uitkering stopt. Je krijgt nu te maken met alle regels en de uitkering van de Ziektewet. Meer informatie hierover vind je op de website van UWV

Het UWV volgt tijdens de Ziektewet de procedure uit de Wet Verbetering Poortwachter (net als een werkgever zou doen). Dat betekent dat je onder andere samen met het UWV verplicht bent om te werken aan re-integratie zoals staat beschreven in deze wet.

De eerstejaarsbeoordeling in de ziektewet

Na een jaar ziekte volgt de eerstejaarsbeoordeling in de Ziektewet.

Tijdens de eerstejaarsbeoordeling wordt bekeken hoeveel procent van je oude loon je weer kunt verdienen met werk. Kun je volgens UWV door jouw ziekte of beperking op dit moment minder dan 65% van je oude loon verdienen met (passend) werk? Dan blijf je in de Ziektewet en wordt het re-integratietraject voortgezet. Beoordeelt het UWV dat je meer dan 65% van je oude loon kunt verdienen? Dan vervalt het recht op de Ziektewet.

Als je geen recht meer hebt op een ziektewetuitkering dan kan je mogelijk weer terugvallen op de WW, als je daar nog recht op hebt. Dan gelden de WW-verplichtingen weer, zoals de sollicitatieplicht.

Als je geen recht meer hebt op de Ziektewetuitkering en ook je WW eindigt, dan eindigen de uitkeringen vanuit het UWV. In bepaalde gevallen is er mogelijk recht op een bijstandsuitkering via de gemeente.

WIA-beoordeling na de ziektewet

Na bijna twee jaar ziekte en een ziektewetuitkering krijg je de WIA-beoordeling.

Het UWV gaat dan jouw arbeidsongeschiktheid beoordelen. Daarbij wordt jouw arbeidsongeschiktheidspercentage altijd berekend op basis van het loon op de eerste ziektedag en het loon wat je nog zou kunnen verdienen op dat moment. Had je op de eerste ziektedag een WW-uitkering? Dan geldt dat inkomen als grondslag voor de WIA.

Wat gebeurt er als je uit dienst gaat en je wordt binnen vier weken ziek?

Als je nog geen online Mijn UWV omgeving hebt dan meld je je telefonisch ziek bij UWV. Het UWV beoordeelt dan of je recht hebt op een Ziektewetuitkering.

Heb je al een WW aangevraagd en de toekenning voor een WW-uitkering al ontvangen van het UWV? Dan ontvang je de eerste dertien weken een WW-uitkering en meld je je ziek bij UWV tijdens de WW (zoals eerder in deze Hulpwijzer beschreven).

Als jouw ex-werkgever eigenrisicodrager is voor de Ziektewet en jij meldt je binnen vier weken na uit dienst treden ziek bij UWV, dan heb je mogelijk toch nog recht op een ziektewetuitkering. Je kunt dat weer te maken krijgen met jouw ex-werkgever.

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet betekent dat een werkgever zelf verantwoordelijk is voor de uitvoering van de ziektewet. Onder andere de verzuimbegeleiding en re-integratieondersteuning voor medewerkers die ziek uit dienst gaan wordt dan door de (ex-)werkgever gedaan in plaats van het UWV.

Dat geldt ook als je binnen vier weken na uit dienst treden ziek wordt en recht hebt op een ziektewetuitkering. Dit noemt men ‘nawerking’. Werkgevers kunnen in de vier weken na het beëindigen van een dienstverband alsnog te maken krijgen met een zieke (ex-)werknemer die recht heeft op een ziektewetuitkering. De werkgever is binnen de termijn van vier weken nog steeds verantwoordelijk voor de uitvoering van de ziektewet.

Heb je een nieuwe baan en ben je daar inmiddels begonnen? Dan is de WW beëindigd en meld je je ziek bij de nieuwe werkgever.

ED helpt je op weg!

Via Samen Veerkrachtig vind je mensen die eerder een situatie als de jouwe hebben meegemaakt. Zij zijn onze ErvaringsDeskundigen, kortweg ED’s. In het forum herken je ze aan de oranje cirkel om hun foto. Aan ED’s kun je vragen stellen, bijvoorbeeld over de keuring van het UWV of het vinden van ander werk. Benader ze gerust als je ergens mee zit, want op Samen Veerkrachtig helpen we elkaar bij het vinden van antwoorden.

Meest besproken op het forum

Wie kan mij helpen?

De ervaringsdeskundigen van Samen Veerkrachtig weten als geen ander hoe het is om met situaties zoals deze om te moeten gaan. Je ontmoet ze op ons forum.

Achmed El Hajjaj
Voorheen chef tekenkamer. Organiseert nu outdoor evenementen bij de scouting.