Als je een WIA-uitkering krijgt, dan kun je te maken krijgen met een herbeoordeling. Voorheen noemde men dat een herkeuring. Een herbeoordeling kan op verzoek van drie belanghebbende worden aangevraagd:

  • Jijzelf
  • UWV
  • Jouw (ex-)werkgever of verzekeraar van de (ex-)werkgever

Ontvang je een WIA-uitkering en verbetert of verslechtert jouw gezondheidssituatie? Dan kun je zelf een verandering in je gezondheid doorgeven. Ook jouw ex-werkgever, als die eigenrisicodrager is en daardoor nog maximaal tien jaar de rekening krijgt van jouw WIA-uitkering, kan ook een herbeoordeling aanvragen. Het UWV kan ook verzoeken om de situatie opnieuw te beoordelen en onderzoeken of jouw uitkering nog passend is bij de huidige situatie.

Jouw gezondheidssituatie in relatie tot werk

In alle gevallen zal het UWV jouw gezondheidssituatie in relatie tot werk opnieuw beoordelen met behulp van een verzekeringsarts en (indien nodig) een arbeidsdeskundige.

Het UWV gaat daarna opnieuw jouw arbeidsongeschiktheidspercentage berekenen.

Bij volledige arbeidsongeschiktheid zal ook worden bekeken of jouw situatie duurzaam is in verband met een eventuele IVA-uitkering. Een IVA-uitkering is voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn en waarbij er in de komende jaren geen of een zeer geringe kans op verbetering is.

Schriftelijk uitsluitsel over beslissing UWV

Na de herbeoordeling geeft het UWV binnen 8 weken schriftelijk uitsluitsel over de genomen beslissing.

In de brief van het UWV over de herbeoordeling staat de exacte datum waarop zij uiterlijk een reactie geven. Deze beslissing kan een wijziging in het arbeidsongeschiktheidspercentage betekenen en dat kan invloed hebben op jouw uitkering.

Heeft het UWV niet binnen de gestelde termijn gereageerd en ook geen brief gestuurd dat ze langer de tijd nodig hebben? Dan kun je mogelijk een melding ’te late beslissing’ indienen bij UWV.

Ben je het niet eens met de beslissing? Dan heb je 6 weken de tijd om een bezwaar in te dienen.

Bezwaar maak je op medische gronden of op arbeidsdeskundige gronden. Het is ook mogelijk om binnen zes weken een voorlopig bezwaar te maken, zonder de gronden specifiek te benoemen.

Dit doe je als je langere tijd nodig om jouw definitieve bezwaar met de juiste documenten en onderbouwing in te dienen. Bijvoorbeeld omdat je nog wacht op informatie van een specialist. Je hebt dan binnen de gestelde termijn kenbaar gemaakt dat je het niet eens bent met de beslissing en je geeft jezelf iets meer tijd om zaken goed uit te zoeken en het bezwaar te onderbouwen.

WAO: arbeidsongeschiktheid voor 2004

De WIA volgde in 2004 de WAO op. Wie nu nog een WAO-uitkering heeft, kan ook worden opgeroepen voor een herbeoordeling voor de WAO.

Wie kan mij helpen?
  • Een vriend of familielid neem je mee als ondersteuning tijdens het gesprek.

  • Een expert kan je helpen om bezwaar aan te tekenen als je het niet eens bent met de beslissing. Dat kan zijn via een verzekering, vakvereniging of een partij als De Expertisebalie.

  • Op ons forum zitten veel mensen in dezelfde situatie zoals jij, waaronder mensen die het gesprek al hebben gehad. Stel ze gerust jouw vragen.

ED helpt je op weg!

Via Samen Veerkrachtig vind je mensen die eerder een situatie als de jouwe hebben meegemaakt. Zij zijn onze ErvaringsDeskundigen, kortweg ED’s. In het forum herken je ze aan de oranje cirkel om hun foto. Aan ED’s kun je vragen stellen, bijvoorbeeld over de keuring van het UWV of het vinden van ander werk. Benader ze gerust als je ergens mee zit, want op Samen Veerkrachtig helpen we elkaar bij het vinden van antwoorden.

Meest besproken op het forum