WIA-uitkering

Als je door ziekte 65% of minder van je oude loon kunt verdienen en al twee jaar ziek bent, krijg je te maken met de WIA. De WIA geeft aan wanneer je recht hebt op een uitkering. Er zijn twee WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze wet is in 2004 gekomen in plaats van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).

Ben je in loondienst en word je ziek? Dan krijg je na een aantal weken te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. De eerste twee jaar is de werkgever samen met jou verantwoordelijk voor de re-integratie. Dit proces en stappenplan staat beschreven in deze wet. Mocht jouw tijdelijke contract in die twee jaar aflopen, dan kom je in de ziektewet waar dit proces wordt vervolgd.

Ben je na twee jaar nog ziek? Dan volgt vlak voor het tweede jaar de WIA-beoordeling door het UWV. Een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige beoordelen jouw situatie en berekenen jouw arbeidsongeschiktheidspercentage. Kun je minder dan 65% van je oude loon verdienen? Dan kom je in aanmerking voor een WIA-uitkering.

Er zijn verschillende soorten uitkeringen in de WIA. Meer informatie hierover vind je in de hulpwijzer.

Wanneer geen WIA-uitkering?

Als je minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, dan heb je geen recht op een WIA-uitkering. Samen met je werkgever bekijk je hoe je in het bedrijf kunt blijven werken, bijvoorbeeld in een aangepaste baan. Als dat niet kan, dan mag je werkgever je ontslaan. Je hebt bij ontslag misschien recht op een WW-uitkering.