Een IVA-uitkering krijg je als het UWV beoordeelt dat je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent.

Het is niet mogelijk om een IVA-uitkering aan te vragen. Je doet een WIA-aanvraag en die aanvraag wordt beoordeeld. Afhankelijk van de beoordeling ontvang je een IVA-uitkering, WGA-uitkering, of helemaal geen uitkering.

Wanneer krijg je een IVA-uitkering?

Wanneer je een IVA-uitkering krijgt, verschilt van persoon tot persoon. De IVA krijg je namelijk wanneer het UWV oordeelt dat je volledig én duurzaam arbeidsongeschikt bent.

Een IVA-uitkering kan al tijdens de twee jaar loondoorbetaling, na de twee jaar doorbetaling en in sommige gevallen ook veel later (bijvoorbeeld als jouw situatie zich verslechterd tijdens de WIA). Na een herbeoordeling kan de WGA-uitkering worden omgezet in een IVA.

Als tijdens de eerste twee jaar loondoorbetaling duidelijk wordt dat je duurzaam niet meer in staat bent om te werken, kan je een vervroegde WIA-uitkering aanvragen. Het UWV beoordeelt of je inderdaad nooit meer aan het werk kan (dus ook niet voor een deel).

In de praktijk zien we dat de toekenning van een vervroegde WIA vooral in hele ernstige situaties gebeurt, zoals bij terminale ziekte. De vervroegde WIA-aanvraag mag maar éénmaal worden gedaan. Doe dit dus alleen in overleg met de bedrijfsarts zodat de bedrijfsarts dit medisch ook kan onderbouwen.

Beslist het UWV dat er op dit ogenblik geen IVA wordt toegekend? Dan volgen werknemer en werkgever de gebruikelijk route Wet Verbetering Poortwachter weer (2 jaar).

De beoordeling

De aanvraag voor een vervroegde WIA wordt beoordeeld door het UWV. Je hebt sowieso een verklaring nodig van de bedrijfsarts/arbodienst en van een medisch specialist.

Voor de vervroegde WIA is het voornamelijk van belang dat je de verklaring van de bedrijfsarts hebt en het op tijd doet. Voor een reguliere WIA-aanvraag bij UWV wordt er getoetst of er, met betrekking tot re-integratie, voldaan is aan de eisen van de Wet verbetering Poortwachter. Als hieruit blijkt dat iemand volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, dan zal er een IVA toegekend worden.

Ben je het niet eens met de uitkomst? Teken dan binnen zes weken bezwaar aan. Dit bezwaarproces kan overigens enkele weken tot maanden duren, maar zal als resultaat hebben dat je opnieuw wordt beoordeeld. Ben je het ook niet eens met deze beoordeling, dan kun je de gang naar de rechtbank maken of, in het uiterste geval, in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep.

ED helpt je op weg!

Via Samen Veerkrachtig vind je mensen die eerder een situatie als de jouwe hebben meegemaakt. Zij zijn onze ErvaringsDeskundigen, kortweg ED’s. In het forum herken je ze aan de oranje cirkel om hun foto. Aan ED’s kun je vragen stellen, bijvoorbeeld over de keuring van het UWV of het vinden van ander werk. Benader ze gerust als je ergens mee zit, want op Samen Veerkrachtig helpen we elkaar bij het vinden van antwoorden.

Meest besproken op het forum