UWV kan iets beslissen waar je het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld als ze je arbeidsongeschiktheidspercentage in jouw ogen verkeerd bepalen.

Je kunt dit op twee manieren aankaarten.

 • Bezwaar maken tegen de inhoud van de beslissing.
 • Een klacht indienen over het proces binnen het UWV.

In bezwaar gaan, dat doe je bijvoorbeeld over de WIA-beoordeling of je arbeidsongeschiktheidspercentage. Een bezwaar zal dus altijd gaan over de inhoud van de beslissing, niet over de manier waarop de beslissing tot stand is gekozen (daarover kun je een klacht indienen).

Na het indienen van jouw bezwaar wordt de situatie opnieuw beoordeeld. Ben je het ook met deze beoordeling niet eens? Dan kun je nog in beroep gaan (op dezelfde punten als het bezwaar. Wordt er op basis van het beroep een keuze gemaakt waar je het niet mee eens bent, dan is een hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep de laatst overgebleven mogelijkheid.

Tips

In bezwaar gaan tegen de beslissing van UWV

 • Het is handig om eerst even te bellen voor je officieel bezwaar aantekent. Bij UWV kunnen ze dan hun besluit uitleggen en je kunt er samen even over praten. Ben je het daarna nog steeds niet eens met de beslissing, dan kun je alsnog bezwaar maken.

 • Je kunt alleen tegen een officiële beslissing in bezwaar gaan. Een officiële beslissing staat altijd in een brief. Daarin staat ook óf je bezwaar kunt maken. Bezwaar maken moet altijd schriftelijk. Dat kan online (let op; hier heb je een DigiD voor nodig), door het bezwaarformulier te gebruiken of door een brief te schrijven.

 • In je bezwaarschrift geef je aan waarom je bezwaar wil maken tegen de beslissing van UWV. Het kan je allemaal heel hoog zitten, maar UWV kijkt alleen naar de feiten in je brief. Daarom kun je je energie het beste gebruiken om te zorgen dat het bezwaar zo compleet mogelijk is. Laat je niet verleiden om teveel uit te weiden over hoe je je erbij voelt, dat kan zelfs afleiden van je argumenten.

 • Let op wanneer je nog bezwaar mag maken. Voor sommige ziektewetbeslissingen heb je maar twee weken vanaf de datum op de brief. Maar meestal krijg je zes weken om bezwaar te maken

 • UWV stuurt je een bericht binnen vijf dagen nadat ze je bezwaar hebben gekregen. Binnen dertien weken krijg je een brief met de beslissing over je bezwaar. UWV kan anders beslissen na je bezwaar, maar dat hoeft niet. Hou deze termijn goed in de gaten: als het UWV dit niet haalt, kun je in sommige gevallen het UWV in gebreke stellen.

 • De beslissing van UWV blijft staan tot je de uitslag krijgt van je bezwaar. Als je bijvoorbeeld een bedrag moet terugbetalen, dan moet je dit op tijd doen. Dit is heel vervelend, maar als je gelijk krijgt, dan krijg je het geld weer terug.

 • Als je kosten moet maken voor je bezwaar, vraag dan UWV in je brief om die te betalen. Soms moet je kosten maken voor rechtsbijstand of reizen. Als UWV je bezwaar erkent, dan kun je die soms vergoed krijgen. Maar dat gebeurt dan alleen als dat in je bezwaar staat.

 • Soms heb je wat meer tijd nodig voor je bezwaarschrift. Je bent bijvoorbeeld nog bezig met informatie verzamelen of gesprekken voeren. Dan kun je in stappen bezwaar maken. Je stuurt op tijd een voorlopig (pro forma) bezwaarschrift. Daarin zet je alle gegevens, behalve waarom je bezwaar maakt. Je geeft dan ook aan dat je de redenen zo snel mogelijk opstuurt. UWV laat je dan weten wanneer je de redenen uiterlijk moet insturen.

In beroep gaan

 • Als je het niet eens bent met de uitslag van je bezwaar, kun je in beroep gaan bij de rechtbank. Je vraagt dan aan de rechter om een oordeel te geven over de beslissing van UWV. In beroep gaan is niet gratis: je griffierechten als particulier zijn rond de € 44.

 • Om in beroep te gaan moet je een beroepschrift sturen naar de sector Bestuursrecht van de rechtbank. Het adres vind je in de brief met de beslissing over je bezwaar. Je kunt ook digitaal een beroepschrift indienen.

 • De rechtbank zal UWV om een reactie vragen. Op dit verweerschrift kun jij weer reageren. UWV zal ook alle stukken uit je dossier opsturen die de rechter nodig heeft. Soms stelt de rechter daarna nog schriftelijk een aantal vragen aan jou en UWV. Neem rustig de tijd om deze zo goed en feitelijk mogelijk te beantwoorden. Dat maakt je zaak vaak sterker.

 • Meestal moet je voor een zitting naar de rechtbank komen voor de rechter beslist. UWV moet ook een vertegenwoordiger sturen. Je mag kiezen of je zelf uitleg wilt geven of dat je iemand regelt die dat voor je doet. Als je erg aangedaan bent, kan iemand anders soms beter jouw verhaal doen dan jijzelf. Daarom mag je een advocaat of andere deskundige meevragen. Na de zitting doet de rechter schriftelijk uitspraak.

 • Geeft de rechter je helemaal of voor een deel gelijk? Dan kun je de rechtbankkosten terugkrijgen. De rechter beslist ook of je verder nog iets krijgt. Zo kun je reiskosten of rechtsbijstand vergoed krijgen of een schadevergoeding als je die hebt geëist.

 • Het kan lang duren voordat de rechter uitspraak doet. Dat kan vervelend zijn als je door de beslissing geen inkomsten hebt. Je kunt dan aan de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen. Daardoor krijg je bijvoorbeeld een voorschot op een uitkering van UWV. Na de uitspraak krijg je te horen of je dit nog terug moet betalen of niet. Dat hangt af van waar je recht op hebt volgens de uitspraak.

 • Ben je het niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan kun je ook nog in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep. UWV kan ook in hoger beroep gaan.

Klacht indienen

 • Wat als je het niet eens bent met iets anders dat UWV heeft gedaan? Bijvoorbeeld over hoe je behandeld bent of hoe ze omgaan met je gegevens of papieren? Bezwaar of beroep maken kan alleen bij officiële beslissingen van UWV. Maar je kunt ook altijd een klacht indienen. Dit kan telefonisch, online of per brief.

Wie kan mij helpen?
 • UWV: ga eerst het gesprek aan en probeer er samen uit te komen.

 • Een onafhankelijke expert: Je kunt een onafhankelijk onderzoek aanvragen bij organisaties als De Landelijke Expertisebalie. Lees ook wat wij en de Expertisebalie schreven over voorbereiden op een herkeuring.

 • Iemand uit je familie- of vriendenkring: als iemand meekijkt met elke stap in het bezwaar- en beroepproces, dan hoef je het niet alleen te doen.

 • Meer informatie over in beroep of in hoger beroep gaan, vind je op De Rechtspraak.

 • Advocaat of andere deskundige: zeker bij een beroep-procedure kan het handig zijn om een advocaat of andere deskundige in te schakelen. Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kan dit vergoed worden. Soms kan je vakbond of beroepsvereniging je ook nog helpen.

 • Je gemeente, bank en huurbaas: als je geen of minder inkomen hebt, dan kun je vaak het beste de problemen niet op laten lopen. Het wisselt welke hulp je kunt krijgen, maar vragen kan meestal geen kwaad. Zelfs als ze je niet kunnen helpen, hebben ze soms wel goede tips.

 • Je gemeente, bank en huurbaas: als je geen of minder inkomen hebt, dan kun je vaak het beste de problemen niet op laten lopen. Het wisselt welke hulp je kunt krijgen, maar vragen kan meestal geen kwaad. Zelfs als ze je niet kunnen helpen, hebben ze soms wel goede tips.

Willem Verhoeven
Voorheen lasser en bankwerker. Helpt nu leerlingen.

ED helpt je op weg!

Via Samen Veerkrachtig vind je mensen die eerder een situatie als de jouwe hebben meegemaakt. Zij zijn onze ErvaringsDeskundigen, kortweg ED’s. In het forum herken je ze aan de oranje cirkel om hun foto. Aan ED’s kun je vragen stellen, bijvoorbeeld over de keuring van het UWV of het vinden van ander werk. Benader ze gerust als je ergens mee zit, want op Samen Veerkrachtig helpen we elkaar bij het vinden van antwoorden.

Meest besproken op het forum