De keuring door het UWV
Na bijna twee jaar ben je nog niet zo ver hersteld dat je weer (volledig) aan het werk kunt. Er breekt een tijd aan met veel onzekerheden. Op deze pagina staat informatie over wat je kunt verwachten. Maar elke situatie is anders, dus misschien vind je niet het antwoord dat je zoekt. Je kunt je vraag ook stellen in ons forum of aan een ervaringsdeskundige, een ED.

Wat kan ik verwachten?

Wie voert de keuring uit?

De keuring van het UWV is bedoeld om na te gaan of je nog kunt werken en welk werk je dan kunt doen. De uitkomst speelt een belangrijke rol bij de vraag of je een uitkering krijgt voor arbeidsongeschiktheid.

Een verzekeringsarts van het UWV voert de keuring voor WIA uit. Deze arts stelt vast wat je wel en niet kunt. Het rapport van de verzekeringsarts gaat naar een arbeidsdeskundige van het UWV. Die bepaalt welk werk je nog kunt doen met jouw ziekte of beperking.

Hoe verloopt de keuring?

Het gesprek is meestal zo voorbij. Kijk er niet van op als je binnen een kwartier weer buiten staat. De verzekeringsarts of arbeidsdeskundige hebben vaak al veel informatie over je en ze werken volgens een bepaald systeem. Dit is hoe het gaat:

 1. Het UWV ontvangt alle papieren van de bedrijfsarts, je werkgever en jou. Dit heet het re-integratieverslag. Aan de hand daarvan kijkt het UWV of er voldoende is gedaan om jou weer aan het werk te krijgen. Zo ja, dan krijg je een uitnodiging voor de keuring.
 2. Meestal praat je eerst met een verzekeringsarts van het UWV. Deze arts gaat met je in gesprek over je ziekte of beperking en je werk. De nadruk ligt sterk op wat je wél en niet meer kan. Dit legt hij of zij vast in een ‘functionele mogelijkheden lijst’.
 3. Vaak krijg je een uitnodiging voor een tweede gesprek met een arbeidsdeskundige. Hij of zij heeft jouw functionele mogelijkheden lijst van de verzekeringsarts gekregen en bepaalt welke functies je nog zou kunnen uitvoeren. Maar de arbeidsdeskundige heeft geen vacatures voor je. Jullie bespreken de functies om te kijken of de inschatting klopt. Daarna berekent het UWV je arbeidsongeschiktheidspercentage.

Wie mogen mijn medische gegevens inzien?
Natuurlijk jijzelf en verder alleen:

 • je behandelaar (bijvoorbeeld je huisarts of specialist)
 • de bedrijfsarts
 • de verzekeringsarts van het UWV

Vóór de keuring stuurt de bedrijfsarts zijn medische beoordelingen naar de verzekeringsarts van het UWV. Verder mogen zij onderling alleen over jouw medische dossier spreken met jouw toestemming.

Bij je medische gegevens horen onder meer de diagnose (de naam van je ziekte of beperking) en informatie over medicijnen en behandelmethoden.

Wat kan of moet ik zelf doen?

Bereid je voor op de keuring
De verzekeringsarts van het UWV gaat je onderzoeken en vragen stellen over je ziekte of beperking en je werk. De meeste antwoorden weet je waarschijnlijk uit je hoofd, maar als geheugensteuntje kan het helpen om medische stukken mee te nemen. Bijvoorbeeld rapporten van je arts en een overzicht van je medicijnen. Denk ook vast na over de belangrijkste punten die je wilt overbrengen. Informeer bijvoorbeeld eens in het forum hoe anderen zich hebben voorbereid.

Wees open en eerlijk
Op de vragen van de verzekeringsarts kun je het beste open en eerlijk antwoord geven. Vertel het zoals het is, zonder je situatie beter of slechter voor te stellen. Wees ook duidelijk over wat je wel en niet kunt. Om je pijnklachten te verhelderen, kun je ze bijvoorbeeld een cijfer tussen 0 en 10 geven.

Richt je op de feiten
Hoe naar en ingrijpend de situatie voor jou ook is, de verzekeringsarts kijkt vooral naar de feiten. Dat is zijn of haar rol. Daarom is in dit gesprek minder ruimte om uitgebreid over je gevoel te praten. Je kunt bijvoorbeeld wel aangeven hoe je ziekte je dagelijks leven heeft veranderd.

Wat zegt de uitkomst over mij?

De keuring van het UWV kan meerdere uitkomsten opleveren:

 1. Je bent niet arbeidsongeschikt (0% arbeidsongeschikt)
 2. Je kunt grotendeels je oude inkomen weer verdienen en krijgt geen WIA uitkering (<35% arbeidsongeschikt)
 3. Je kunt nog gedeeltelijk werken met een aanvullende WIA uitkering (35-80% arbeidsongeschikt)
 4. Je kunt op dit moment niet werken, maar dat kan nog veranderen in de toekomst (80-100% niet duurzaam arbeidsongeschikt)
 5. Je kunt niet meer werken en dat zal waarschijnlijk ook niet meer veranderen (volledig en duurzaam arbeidsongeschikt)

Niet arbeidsongeschikt: je kan werken
Als het UWV aangeeft dat je niet arbeidsongeschikt bent, ben je volgens het UWV in staat om te werken en je eigen inkomen te verdienen. Je hebt geen recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

2. Gedeeltelijk arbeidsongeschikt
Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent kun je werken, maar ben je beperkt in je mogelijkheden. Het UWV kan aangeven dat je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent voor je huidige functie. Je kan je werk dan wel doen, maar alleen met een aanpassing.

Als je een arbeidshandicap hebt, kan het voor werkgevers voordelig zijn om jou aan te nemen. Ze hoeven dan bijvoorbeeld minder premie voor werknemersverzekeringen te betalen.

De arbeidsdeskundige van het UWV bepaalt welke functies voor jou nog mogelijk zijn. Dat zijn er minimaal drie.

3. Volledig arbeidsongeschikt
Als het UWV aangeeft dat je arbeidsongeschikt bent, zijn er twee mogelijkheden:

a. Je bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt als je door je ziekte of beperking met werken maximaal 20 procent kunt verdienen van het loon dat je eerder verdiende. Dit heet je restverdiencapaciteit.

b. De uitkomst van de keuring kan ook zijn dat je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent voor je huidige functie, maar wel arbeidsgeschikt voor ander werk. Dat betekent dat je om te kunnen blijven werken omscholing nodig hebt naar een ander beroep.

Wat als ik het oneens ben met de uitslag?

De keuring is een momentopname. Misschien vind je zelf dat je meer of minder kan dan het UWV aangeeft. Je mag altijd bezwaar maken tegen de beslissing. In de brief van het UWV lees je hoe je dat gaat.

Bezwaar aantekenen doe je schriftelijk of via de website van UWV (met je DigiD). Het is niet heel moeilijk. Het gaat er vooral om dat je beschrijft:

 • waarom je bezwaar aantekent (bijvoorbeeld omdat de verzekeringsarts volgens jou een verkeerde beoordeling heeft gedaan)
 • wat volgens jou de juiste uitkomst moet zijn

UWV neemt je bezwaar in behandeling en laat een nieuwe keuring uitvoeren door een nieuwe verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige.

Moet ik elk ander werk aannemen?

De arbeidsdeskundige van het UVW geeft aan welk werk nog (deels) mogelijk is voor je. Dat kan iets heel anders zijn dan je eerder deed. Misschien werkte je jarenlang buiten en krijg je een aanbod voor werk in een kantoor. Je bent verplicht dat werk aan te nemen, tenzij je daardoor meer last krijgt van je ziekte of beperking.

Wat betekent dit voor mijn inkomen?

Hoe je inkomen eruit gaat zien, hangt af van de keuring door het UWV en of je gemakkelijk ander werk vindt. Vanaf 35 procent arbeidsongeschiktheid heb je recht op een uitkering. Als het UWV vaststelt dat je arbeidsongeschiktheid bent, ontvang je een brief waarin staat hoe je een uitkering kunt aanvragen.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt
Het kan zijn dat het UWV aangeeft dat je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. De arbeidsdeskundige bepaalt dan welke functies voor jou geschikt zijn. Dat zijn er minimaal drie. Mogelijk zegt het UWV dat je voor een deel zelf je geld moet verdienen om je uitkering te behouden. Lukt dat niet, dan gaat je uitkering omlaag.

Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan kom je in aanmerking voor een WGA-uitkering. WGA is de afkorting van Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Eerst ontvang je een uitkering op basis van je werkverleden. Die duurt maximaal 38 maanden. Daarna ontvang je mogelijk een aanvulling op je loon, maar dan moet je wel weer deels aan het werk zijn. Ben je nog niet aan het werk, dan ontvang je een vervolguitkering. Die berekent het UWV op basis van het minimumloon. Je inkomen gaat dan waarschijnlijk flink omlaag.

Volledig arbeidsongeschikt
Ben je volgens het UWV volledig arbeidsongeschikt, dan kun je een IVA-uitkering krijgen. IVA is de afkorting van Inkomensverzekering voor volledig arbeidsongeschikten. Je uitkering wordt dan 75 procent van het WIA-maandloon.

Het kan zijn dat je werkgever is aangesloten bij een cao waardoor je een aanvulling krijgt op je uitkering. Dit kun je navragen bij de afdeling Personeelszaken van je werkgever.

Hoe bepaalt het UWV mijn arbeidsongeschiktheidspercentage?
De arbeidsdeskundige kijkt hoeveel je zou kunnen verdienen met functies die je nog kunt vervullen. Dat vergelijkt het UWV met het loon dat je had toen je ziek werd. Het verschil tussen je werkelijke oude loon en je theoretische nieuwe loon bepaalt je arbeidsongeschiktheidspercentage. Bijvoorbeeld:

 • Je verdiende vroeger € 2.000.
 • Tijdens de keuring blijkt dat je in theorie nog € 800 kunt verdienen. Dat is 40 procent van € 2.000.
 • Je bent dan 60 procent arbeidsongeschikt. Je kunt immers 60 procent minder verdienen dan vroeger.

Hoe hoog wordt mijn uitkering?
Als het UWV bepaalt dat je recht hebt op een uitkering, hangt de hoogte af van je arbeidsongeschiktheidspercentage:

 • Bij minder dan 35 procent arbeidsongeschiktheid ontvang je geen WIA-uitkering.
 • Bij 35 tot 80 procent ontvang je een WGA-uitkering.
 • Bij 80 tot 100 procent hangt de uitkering af van de beoordeling van de verzekeringsarts. Schat deze in dat je situatie binnen vijf jaar kan verbeteren, dan ontvang je een WGA-uitkering. Zo niet; dan ontvang je een IVA-uitkering.

Bij een WGA-uitkering ontvang je de eerste periode 70 procent van je oude loon (als je geen nieuw inkomen hebt). Hoe lang deze periode duurt hangt af van je arbeidsverleden. Daarna gaat je uitkering flink omlaag, afhankelijk van je arbeidsongeschiktheidspercentage en je nieuwe inkomen.

Een IVA-uitkering bedraagt 75 procent van je oude loon. Deze uitkering ontvang je alleen als je volledig arbeidsongeschikt bent en er geen verbetering meer te verwachten is.

ED helpt je op weg!

Via Samen Veerkrachtig vind je mensen die eerder een situatie als de jouwe hebben meegemaakt. Zij zijn onze ErvaringsDeskundigen, kortweg ED’s. In het forum herken je ze aan de oranje cirkel om hun foto. Aan ED’s kun je vragen stellen, bijvoorbeeld over de keuring van het UWV of het vinden van ander werk. Benader ze gerust als je ergens mee zit, want op Samen Veerkrachtig helpen we elkaar bij het vinden van antwoorden.

Meest besproken op het forum