Ook wanneer je langdurig ziek of arbeidsongeschikt bent, kun je natuurlijk de behoefte hebben om er even tussenuit te gaan. Ga je op vakantie? Dan moet je dat in ieder geval kenbaar maken. Bij wie? Dat hangt af van jouw situatie.

Er is namelijk een aantal zaken om rekening mee te houden. Je wil geen stress voor- of achteraf hebben. Er wordt in basis van je verwacht dat je meewerkt aan je eigen herstel, zodat je op termijn weer kunt re-integreren. Er even tussenuit gaan en een nieuwe omgeving leren kennen kan daar soms bij helpen.

Maar let op, een vakantie mag in ieder geval nooit je herstel belemmeren. Ga bijvoorbeeld niet een week bergbeklimmen of hiken als je arbeidsongeschikt bent doordat je problemen hebt met je knieën of je heup. Dan kan jouw verzoek worden geweigerd, omdat het jouw herstel kan belemmeren.

Twijfel je zelf? Of twijfelt jouw werkgever? Vraag de bedrijfsarts om een advies te geven over jouw geplande vakantie.

Waar moet je rekening mee houden? We zetten de verschillende situaties voor je op een rij.

Ik ben ziek en in dienst bij mijn werkgever en ik ga op vakantie

 Als je langdurig ziek of arbeidsongeschikt bent, kan je nog gewoon op contract staan bij je werkgever en (een gedeelte van je) loon ontvangen. Vaak is dat in de eerste twee jaar dat je ziek bent.

Zolang je in dienst bent en (een deel van het) loon ontvangt, bouw je gewoon vakantiedagen en vakantiegeld op. Vakantiedagen kun je natuurlijk opnemen wanneer je op vakantie gaat. Dit gaat, net als wanneer je werkzaam bent, in overleg met jouw leidinggevende.

Als er twijfel bestaat of het verstandig is om op vakantie te gaan, dan kan er overleg met de bedrijfsarts plaatsvinden. De bedrijfsarts bekijkt of er medische bezwaren zijn tegen je reis. Zijn die er niet en is je leidinggevende akkoord? Dan kan je gewoon op vakantie.

Als je voldoende vakantiedagen hebt opgebouwd, dan worden deze dagen afgeschreven, zoals dat ook zou gaan wanneer je werkzaam zou zijn. Heb je onvoldoende vakantiedagen? Dan kun je mogelijk onbetaald verlof opnemen. Overleg dit met je werkgever.

Let er op dat wettelijke vakantiedagen op 1 juli van het volgende kalenderjaar vervallen. Bovenwettelijke vakantiedagen blijven in de regel vijf jaar staan, tenzij er in de cao, bedrijfsregeling of arbeidsovereenkomst iets anders over is afgesproken.

Mag je werkgever de vakantie weigeren?

 Afspraken over verlof zijn vastgelegd in de cao, bedrijfsreglement of je arbeidsovereenkomst. Deze bepalingen blijven gelden zolang je een dienstverband hebt, dus ook als je langdurig ziek of arbeidsongeschikt bent.

In de cao, bedrijfsreglement of je arbeidsovereenkomst kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd dat de vakantieaanvraag in overleg gaat; en dat de aanvraag in het geval van zwaarwegende, bedrijfsmatige redenen kan worden geweigerd.

Bij langdurige ziekte zal een bedrijfsmatige reden niet snel aan de orde zijn. Immers, je taken worden al waargenomen.

Een lopend re-integratietraject kan wél een reden zijn om de vakantie te weigeren. Bijvoorbeeld als je afspraken hebt gepland in het kader van de re-integratie, die je zou moeten annuleren door jouw vakantieplannen.

Een andere reden om je vakantieaanvraag te weigeren, is als je op vakantie activiteiten doet die jouw herstel en re-integratie kunnen belemmeren. De werkgever mag dus jouw vakantieverzoek weigeren, als de bedrijfsarts een negatief advies geeft. Dit kan de bedrijfsarts doen als zijn of haar medische oordeel is dat de vakantie of de reis een herstel in de weg staat.

Op vakantie zonder toestemming van je werkgever?

Wordt je loon doorbetaald door je werkgever en ga je op vakantie zonder toestemming? Dan kunnen de gevolgen groot zijn. Je werkgever kan namelijk besluiten om je loondoorbetaling op te schorten, dus tijdelijk stop te zetten, totdat je je afspraken weer nakomt.

Als je (structureel) niet meewerkt aan je re-integratie kan de werkgever de loondoorbetaling stopzetten. Als blijkt dat de werkgever een dossier heeft opgebouwd en gegronde redenen heeft om de loondoorbetaling stop te zetten dan kan uiteindelijk zelfs je contract worden ontbonden. Je verliest dan bovendien het recht op WW of een ziektewetuitkering.

Ziektewetuitkering van het UWV en vakantie

Een ziektewetuitkering kan je krijgen als je ziek uit dienst gaat, bijvoorbeeld als je contract van rechtswege eindigt binnen de eerste twee jaar dat je ziek bent. Dan vervalt de loondoorbetalingsplicht van de werkgever en volgt de ziektewetuitkering van het UWV dit mogelijk op.

Krijg je een ziektewetuitkering van het UWV? Dan betaalt het UWV jouw uitkering en heb je een meldplicht bij het UWV. Je hebt dus geen toestemming nodig van het UWV. De meldplicht houdt in dat je het UWV informeert waar je verblijft en hoe lang. Je kunt dit online doen via de website van UWV.

De uitgangspunten die UWV hanteert:

  • Vakantie in Nederland: je geeft je vakantieplanning 48 uur voor vertrek door
  • Vakantie in het buitenland: je geeft je vakantieadres twee weken voor vertrek door.

Het UWV vraagt je om bereikbaar te blijven, ook tijdens je vakantie. Ben je niet in staat om belangrijke brieven te lezen? Laat het UWV dit dan weten vóórdat je op vakantie gaat.

Ziektewet eigenrisicodrager en vakantie

 Is jouw werkgever eigenrisicodrager van de ziektewet? Dan is jouw werkgever verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de ziektewet, dus ook voor jouw re-integratie en uitbetaling van de ziektewetuitkering. Wil je op vakantie? Dan zal je dus met je werkgever moeten overleggen, net zoals je zou doen als je nog in dienst zou zijn.

Ontvang je een WIA- of een WAO-uitkering van het UWV? Dan heb je alleen bij lange vakanties naar het buitenland een meldplicht bij het UWV. Je hoeft dus geen toestemming te vragen aan het UWV. Je kunt dit online doorgeven via de website van UWV.

De uitgangspunten die het UWV hanteert:

  • Ga je langer dan vier weken op vakantie naar het buitenland? Dan moet je dat twee weken van tevoren doorgeven.
  • Ga je korter dan vier weken naar het buitenland? Dan hoef je dat niet door te geven.
  • Ga je op vakantie binnen Nederland? Dan hoef je je vakantie niet door te geven, ook niet als dit langer dan vier weken is. Je moet wel bereikbaar blijven voor het UWV.
Eigenrisicodrager voor de WGA

Is jouw werkgever eigenrisicodrager voor de WGA (onderdeel van de WIA)? Dan is het handig om de werkgever, of de verzekeraar van de werkgever, te informeren over jouw vakantieplannen. Zij zijn tenslotte ook betrokken bij jouw arbeidsongeschiktheid, omdat de werkgever uiteindelijk de rekening betaalt van jouw uitkering.

Laatste tip: kies je vakantie met zorg

 Zorg ervoor dat je geen vakantie boekt, of activiteiten boekt, die je herstel belemmeren. Denk aan een survival-weekend als je je hebt ziek gemeld met rugklachten. Waarschijnlijk is dat ook niet waar je behoefte aan hebt, maar denk er om dat jouw vakantieplannen je herstel niet mogen belemmeren.

Bij twijfel is het altijd handig om vooraf met de bedrijfsarts te overleggen.

Wie kan mij helpen?

  • Als je tijdens je ziekte in dienst bent van je werkgever, overleg dan met je leidinggevende of iemand van Personeelszaken over je plannen.
  • Geef je vakantieplannen ook altijd door aan het UWV.
  • Krijg je begeleiding van een bedrijfsarts of re-integratiecoach, laat hen dan ook weten wanneer je weg bent.

Achmed El Hajjaj
Voorheen chef tekenkamer. Organiseert nu outdoor evenementen bij de scouting.

ED helpt je op weg!

Via Samen Veerkrachtig vind je mensen die eerder een situatie als de jouwe hebben meegemaakt. Zij zijn onze ErvaringsDeskundigen, kortweg ED’s. In het forum herken je ze aan de oranje cirkel om hun foto. Aan ED’s kun je vragen stellen, bijvoorbeeld over de keuring van het UWV of het vinden van ander werk. Benader ze gerust als je ergens mee zit, want op Samen Veerkrachtig helpen we elkaar bij het vinden van antwoorden.

Meest besproken op het forum