Re-integratie en de Wet Verbetering Poortwachter

Ben je in loondienst en word je ziek? Dan krijg je na een aantal weken te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. De eerste twee jaar van jouw ziekte is de werkgever samen met jou verantwoordelijk voor de re-integratie. De wet beschrijft een volledig tijdspad en stappenplan waaraan de re-integratie moet voldoen. Jouw werkgever heeft er ook belang bij dat dit correct wordt opgevolgd, want die kan een sanctie krijgen als de re-integratie niet correct of volledig is uitgevoerd.

Als je een tijdelijk contract hebt wat binnen die twee jaar eindigt, dan ga je ziek uit dienst en kom je in de ziektewet waar dit proces wordt vervolgd.

Ben je na twee jaar nog ziek? Dan volgt vlak voor het tweede jaar de WIA beoordeling door UWV. Een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige beoordelen jouw situatie en berekenen jouw arbeidsongeschiktheidspercentage. Kun je minder dan 65% van je oude loon verdienen? Dan kom je in aanmerking voor een WIA uitkering.

Er zijn verschillende soorten uitkeringen in de WIA.

WIA

De WIA-wet is geldt sinds 2004 en verving de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA is een vangnet, bedoeld voor mensen in loondienst die na twee jaar re-integreren niet meer of slechts gedeeltelijk kunnen werken door een beperking of door ziekte. 

Loongerelateerde uitkering

Als je in de WIA komt, krijg je veelal eerst een loongerelateerde uitkering. Of je recht hebt op deze uitkering en hoelang je recht hebt hangt af van je arbeidsverleden, net als bij de WW. De voorwaarde is bijvoorbeeld dat je, van de laatste 36 weken, je minstens 26 weken hebt gewerkt.

In de loongerelateerde uitkering krijg je de eerste twee maanden 75% van je loon op eerste ziektedag, daarna wordt het 70%. De LGU duurt minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden, afhankelijk van jouw arbeidsverleden.

Zolang je het recht hebt op een WIA uitkering (je kunt volgens UWV minder dan 65% van je oude loon verdienen) kom je na de LGU in aanmerking voor een ander soort uitkering; de loonaanvullingsuitkering (LAU) of de vervolguitkering (VVU). Welke voor jou van toepassing is hangt af van je arbeidsongeschiktheidspercentage en je inkomen.

WGA uitkering

WGA staat voor regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte en is onderdeel van de WIA. Je komt in aanmerking voor een WGA uitkering als door het UWV bent beoordeeld voor de WIA en je tussen de 35 en 100 procent niet-duurzaam arbeidsongeschikt bent. Ofwel, de verwachting is dat jouw situatie op termijn gaat veranderen.