Herkeuring WAO, waar moet ik rekening mee houden?

De WAO, Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering, is in 2004 opgevolgd voor de WIA. Iedereen die nu nog een WAO-uitkering heeft zal, deze behouden tot AOW leeftijd, tenzij er een herbeoordeling (in het verleden noemde men dit een herkeuring) plaats vindt.

Als je een WAO-uitkering krijgt, kan UWV je oproepen voor een herkeuring: een herbeoordeling van je arbeidsongeschiktheid. In deze herkeuring beoordelen een arts en arbeidsdeskundige van UWV  jouw gezondheidssituatie in relatie tot werk.

Als duidelijk wordt dat een situatie is veranderd, kan er door een herbeoordeling een ander arbeidsongeschiktheidspercentage worden bepaald. De WAO uitkering wordt dan mogelijk verhoogd of verlaagd. Een herbeoordeling van de WAO kan op verzoek van jou of het UWV worden ingezet.

Bij de WAO ben je arbeidsongeschikt en kom je in aanmerking voor een uitkering wanneer je minder dan 85 procent van je oude loon kunt verdienen.

Waarom een oproep voor herbeoordeling WAO?

Je kunt zelf een verandering in jouw gezondheid doorgeven aan UWV waardoor er een herbeoordeling zal plaats vinden. Het UWV kan je ook oproepen voor een herbeoordeling van de WAO bijvoorbeeld omdat:

  • Je gaat werken of meer gaat verdienen met je werk
  • Je in het buitenland gaat wonen
  • UWV andere redenen heeft om te denken dat jouw gezondheidssituatie is veranderd

Als je een WAO uitkering hebt, stroom je niet door naar de WIA bij een verandering in de gezondheidssituatie. De WAO-uitkering blijft en zal worden aangepast.

Wanneer je weer aan het werk bent gegaan en na 2004 met een nieuwe oorzaak ziek bent geworden tijdens een dienstverband, dan kun je te maken krijgen met de Wet Verbetering Poortwachter