Home Forums De keuring en erna Wga 80/100 herbeoordeling

Wga 80/100 herbeoordeling

13 Started on: 1226 april 2021 om 09:40

Hallo iedereen, ik woon al een aantal jaren in het buitenland. Ik heb mijn wga 80/100 mee kunnen nemen. Mijn uitkering stopte enkele maanden terug, ik heb hiervoor aantal keren een brief gestuurd naar de uwv maar geen reactie ontvangen. Na een gesprek via de doven/slechthorende chat van het uwv heb ik vernomen dat zij mij een herbeoordeling vragenlijst per juli 2020 hebben opgestuurd, die ik tot heden, niet heb ontvangen. Een maand geleden hebben zij de documenten vragenlijst per digitaal naar mij verzonden. Deze hebben mij samen met een bekende van mij ingevuld. Dit heeft mij langer dan een maand gekost. De reden ervoor is mijn “unieke” arbeidsbeperking. In deze vragenlijst heb ik alle vragen zorgvuldig en volledig ingevuld, als aanvulling heb ik verslagen van mijn behandelend psycholoog en psychiater toegevoegd. Deze heb ik ook laten vertalen naar Nederlands door een beeidigde vertaler in het land waar ik woon. Daarnaast heb ik ook mijn medicatielijst met stempel van de apotheek ook toegevoegd. Ik zit inmiddels meer dan 3 jaar in de wia, het gaat alsmaar slechter. Ik doe wel mijn best om er boven op te komen. Maar helaas gebeuren er ook niet leuke dingen in het leven, zoals achterelkaar overlijden van dierbaren etc. De coronamaatregelen in het land waar ik woon zijn strenger aan het worden. Zoals avondverbod elke dag van 19:00 tot 6:00, weekendverbod, de grenzen gaan binnekort ook dicht. Mijn vraag is wat kan ik verwachten van het uwv? Kunnen zij mij oproepen, zo ja? Hoe moet ik naar Nederland komen omtrent de pandemie? Ik maak mij enorm zorgen dat de pandemie alsmaar erger wordt. Ik ben enorm afhankelijk van mijn ouders, ik hoop dat ik een iva uitkering kan krijg zodat ik hen kan ontlasten, een verzorgster kan betalen. Mijn ouders hebben door mij ook veel geleden.. graag hoor ik wat uw gedachten zijn wat betreft mijn vraag. Wat zijn ook alweer de criteria voor het toekennen van een iva uitkering? Trouwens mijn ex-werkgevers waren erd voor het ziektewet. Voor de wga weet ik niet. Wel heb ik op mijn uwv bij taken, “u heeft geen uitkering van UWV. Daarom heeft u geen toegang tot deze functionaliteit.” Kan dit betekenen dat mijn ex-werkgevers ook voor de wga ERD zijn? Wellicht hebben zij de herbeoordeling aangevraagd? Hoe lang zou zo’n herbeoordeling moeten duren eigenlijk.. dankuwel alvast voor de genomen moeite.

Is er iemand…?

UWV zal aan de hand van de vragenlijst beoordelen of er een verder medisch onderzoek moet komen of niet. Het kan even duren voordat je daar bericht van krijgt. (Er is een tekort aan keuringsartsen).
Mochten ze je willen keuren dan kan dat in het land waar je woont gebeuren. Je krijgt dan bijvoorbeeld een oproep via de NL ambassade om bij een arts te verschijnen voor een keuring. (Dat gebeurd bijvoorbeeld in Marokko en Thailand). Ook kan men je oproepen om naar Nederland over te komen voor een keuring. Ik begrijp dat UWV rekening houdt met COVID en de reisbeperkingen die hierdoor ontstaan. Overigens vergoed UWV de reis en verblijfskosten.

Wat betreft de IVA moet je aan twee criteria voldoen: je moet volledig arbeidsongeschikt zijn en de arbeidsongeschiktheid moet duurzaam zijn.
Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is volgens artikel 4, eerste lid, van de Wet WIA hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling duurzaam slechts in staat is om met arbeid ten hoogste 20% te verdienen van het maatmaninkomen per uur. Op grond van het tweede lid wordt onder duurzaam verstaan een medisch stabiele of verslechterende situatie. Volgens het derde lid wordt onder duurzaam mede verstaan een medische situatie waarbij op lange termijn een geringe kans op herstel bestaat.
Er moet dus geen verwachting zijn dat je minder dan 80% arbeidsongeschikt zal worden.

Bedankt voor uw reactie. Gebeurd dit herbeoordeling ook o.a. in Turkije? Hoe weet de ambassade welke arts mjn kan keuren? Mijn psycholoog heeft in haar brief meegegeven dat het slechter gaat dan voorheen. Ik heb deze ook met voorbeelden/situaties die ik in mijn dagelijks leven ervaar aangevuld in de vragenlijst van het uwv. Daarnaast is mijn medicatie verhoogd tot maximum dosis. Ik vraag mij af hoe lang dit allemaal gaat duren. Ik snap dat er tekort is aan artsen, maar ik kan niet tegen onduidelijkheid/onzekerheid waardoor mijn situatie nog meer verslechterd. Hoe lang zou dit eigenlijk moeten duren? Hoe zijn de keuringen in Nederland op het moment?

Het keuren gebeurt ook in Turkije. In sommige landen zijn er vergelijkbare organisaties als het UWV en heeft het UWV daar afspraken mee. In andere landen heeft de ambassade lijsten met artsen/ziekenhuizen die benaderd kunenn worden. In jouw geval zal het specifiek om een psychiater gaan.

Keuringen in het buitenland moeten officieel binnen 6 maanden geschieden, maar het duurt wel langer. Zeker nu met Corona heb je te maken met extra lange wachttijden. Als je langer dan 6 maanden wacht kun je contact opnemen met UWV.

Het wachten op de keuring en vervolgens een paar maanden op de beslisisng van UWV is voor heel veel mensen een moeilijke periode vol onzekerheid en stres. Wat dat betreft ben je beslist niet de enigste. In jouw geval gaat het om de vraag of het wel of geen IVA wordt en gaat het er dus om of er (op termijn) kans is op verbetering van je situatie. Vraag aan je behandelaar of deze denkt dat er nog kans op herstel is. Als deze denkt dat op termijn herstel nog mogelijk is zijn de kansen op de IVA minimaal.

Helaas is het hier niet zo goed geregeld als in Nederland. Wij hebben hier weer 3 weken lockdown gehad waardoor ziekenhuizen en huisartsposten van de overheid dicht waren. Helaas heb ik geen vaste psychiater, wel heeft mijn psycholoog gezegd dat mijn situatie levenslang behandeld moet worden.

Kan de keuring ook plaatsvinden zonder bezoek aan een arts in het buitenland? Hier zijn de corona aantallen zoveel meer gestegen. Niemand durft naar buiten.

Je zult gekeurd moeten worden en dat zal door een arts moeten gebeuren en omdat het psychische klachten betreft is een psychiater de aangewezen persoon. Het hoeft niet in het buitenland plaats te vinden, het kan ook in Nederland plaatsvinden.

Slechts in enkele gevallen wordt er afgezien van een medische keuring. Dat is het geval als de situatie op basis van de aangeleverde informatie volstrekt duidelijk is en er geen ruimte is voor discussie. Zeker bij psychische klachten is dat hoogst ongewoon en zal men onderzoek door een psychiater wensen.

Zoals gezged, men houdt rekening met de COVID situatie. Maar dat betekent wel dat je meer geduld zal moeten hebben.

Beste Femke,
allereerst excuus dat ik niet direct op je oproep heb gereageerd.
Ik heb jouw verhaal en de reacties van Socrates gelezen. Ik wil daar nog wel het volgende aan toevoegen.
Als je een WIA uitkering ontvangt (ook in het buitenland) heb je plichten waaraan je je moet houden. Ik neem aan dat jij over het meenemen van je uitkering naar het buitenland afspraken heb gemaakt bij het UWV?
De afgelopen jaren zou je dan ook ieder jaar het formulier “Verklaring van in leven zijn” moeten hebben ontvangen en terug hebben gestuurd.
Op de website van het UWV staat precies uitgelegd wat je rechten en plichten zijn met een uitkering in het buitenland. Die pagina’s vind je hier
Ik hoop dat je met deze bovenstaande informatie verder bent geholpen.
Met vriendelijke groet,
John

Beste John,

Ik wil u alsnog bedanken voor de genomen moeite en alsnog voor het reageren op mijn oproep. 🙂

Nee, en dat vind ik allemaal heel vreemd. Daarnaast waren mijn beide ex-werkgevers ERD. Althans toen ik in de ziektewet zat.. in de wia heb ik niet meer vab iemand iets vernomen. Alhoewel mijn situatie niet veel beter ging dan voorheen, laatste half jaar gaat het wel slechter. Dit heeft de psycholoog tevens in haar rapportage genoteerd, die ik ook door een beëdigde vertaler naar Nederlands heb laten vertalen. Ik wil wel iets opmerken; bij mijn uwv heb je taken, daar heb ik geen toegang op. Er staat dan:
“Geen toegang

U heeft geen uitkering van UWV. Daarom heeft u geen toegang tot deze functionaliteit.”

Wellicht dat mijn ex—werkgevers nog steeds erd zijn en mijn uitkering aan uwv betalen waar ik weer van uwv op mijn rekening krijg gestort? Kan dit ook betekenen dat zij een herbeoordeling hebben aangevraagd? Ik heb daarnaast alleen een brief van uwv gehad mbt verhuizing naar het buitenland, dat ik niet moest vergeten om mijzelf uit te schrijven van de desbetreffende gemeente, en dat ik voortaan aan een andere afdeling ben gebonden; afdeling buitenland in Amsterdam?

Met die brief heb je feitelijk toestemming om in het buitenland te wonen. De herkeuring kan om verschillende redenen plaatsvinden, ook omdat de werkgever dit aangevraagd heeft.

Overigens hoeft je stukken niet te vertalen. UWV laat stukken in een vreemde taal zelf vertalen.

Tot op heden niks ontvangen… heel vreemd dit…

Hallo iedereen, na een lange tijd niks gehoord te hebben van het uwv heb ik een email ontvangen mbt oproep medisch onderzoek in Nederland. Dit is allemaal prima. Alleen heb ik tot heden niks vernomen nav de medische vragenlijst die ik in 2021 heb ingevuld en opgestuurd. Aangezien het uwv ook nog achterloopt met herkeuringen, wat is het doel eigenlijk hiervan. Daarnaast wordt deze medisch onderzoek in Amsterdam gehouden. Ik ken daar niemand die mij kan begeleiden in deze medische onderzoek. Mijn vraag is of er iemand is die mij kan vergezellen tijdens de medische onderzoek. Dit omdat ik enorm vergeetachtig ben dmv tinnitus. Of iemand kunnen adviseren die met mij mee kan komen voor een uur. Ik stel het zeer op prijs in ieder geval als er ook anderen zijn die dit soort dingen hebben meegemaakt.

Is er toevallig iemand die mij kan helpen..?

Is er iemand????

  • Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.