Home Forums Ziek en werken Werken naast WIA en arbeidskorting

Werken naast WIA en arbeidskorting

6 Started on: 1213 oktober 2023 om 12:09

Goedenmiddag,

Ik heb vanaf 2020 ene WIA(WGA) uitkering en daarnaast gewerkt in 2020, 2021 en 2022.
Heb ik recht op de arbeidskorting?

Inmiddels heb ik helaas een IVA uitkering maar ik vraag me af of ik met terugwerkende kracht recht heb op de arbeidskorting over jaren die ik naast mijn WIA gewerkt heb en zoja hoe kan ik dit regelen?

Vast bedankt!

Dat is een belasting vraag. Maar als het goed is heeft je werkgever reeds rekening gehouden met de heffingskorting. Vraag dus na of deze dat inderdaad heeft gedaan.
Zie ook: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/arbeidskorting/

Is dat niet het geval dan kun je over de afgelopen jaren alsnog belastingaangifte doen en zal het alsnog verrekend worden.

Met vriendelijke groet,

Socrates.

Het gaat hierom:
Werken die een WIA-uitkering ontvangen en die rechtstreeks van UWV op hun rekening ontvangen lopen arbeidskorting mis. Dit is een belastingverlaging op het totale inkomen voor werkenden. De reden dat UWV geen arbeidskorting over de uitkering kan toepassen is omdat er in dit geval namelijk sprake is van loon uit vroegere dienstbetrekking. Anders is het als je werkt naast een WIA-uitkering en de uitkering naar de werkgever laat overmaken die vervolgens de uitkering en het loon naar jou overmaakt. In dit geval kan er over het hele bedrag arbeidskorting worden toegepast omdat er nu sprake is van loon uit tegenwoordige arbeid. Dat kan netto zomaar enkele honderden euro’s per maand schelen.

De vraag is nu: is deze administratieve truc niet oneerlijk ten opzichte van mensen die de uitkering direct op hun rekening gestort krijgen? Daar heeft het Gerechtshof zich recent over uitgelaten.

OORDEEL GERECHTSHOF
Het gerechtshof in Den Haag heeft geoordeeld dat het onderscheid niet eerlijk is ten opzichte van werknemers die de WGA-uitkering via UWV gestort krijgen. Het bij hen niet toepassen van de arbeidskorting is in strijd met het gelijkheidsbeginsel zoals neergelegd in artikel 14 EVRM en artikel 26 IVBPR. De uitvoeringsproblematiek is in het huidige tijdsbestek geen objectieve en redelijke rechtvaar­digingsgrond voor de ongelijke behandeling van deze gelijke gevallen. De persoon die hier een zaak van maakte heeft als gevolg van onderstaande uitspraak toch recht op arbeidskorting over zijn door UWV overgemaakte WGA-uitkering.

Deze uitspraak heeft gevolgen voor mensen die een WIA WGA-uitkering ontvangen en daarnaast werken. Zij kunnen aanspraak maken op arbeidskorting.

In dat geval zul je dus belasting aangifte moeten doen en op die manier alsnog in aanmerking komen voor de arbeidskorting met een beroep op die uitspraak mocht de belastingdienst het weigeren.

UWV en werkgevers kunen overigens alleen belastingen vereffenen over het lopende belastingjaar. Bedragen die betrekking hebben op voorgaande jaren moet je altijd via de belastingdienst terugvragen.

Succes.

De actuele status rondom de uitspraak waar jij naar refereert: de overheid is tegen deze uitspraak in cassatie gegaan. Dit hoger beroep loopt nog. Er wordt op dit moment geen arbeidskorting toegepast op uitkeringen van mensen die naast hun WIA-uitkering werken en de uitkering rechtstreeks van UWV ontvangen. Ook wordt er geen arbeidskorting met terugwerkende kracht verstrekt over het deel dat in het verleden via UWV is ontvangen. De uitspraak van het Hof kan vernietigt worden door de Hoge Raad dus het is afwachten wat de uitkomst hiervan is. Vooralsnog verandert de uitspraak van het Hof niets aan de gebruikelijke werkwijze.

Dankjewel voor je duidelijke antwoord! We wachten het af!

Er ligt een plan om arbeidskorting over een uitkering helemaal stop te zetten. De minister van Financiën vindt het niet wenselijk dat er arbeidskorting op een uitkering wordt toegepast. Om die reden wil hij een wijziging doorvoeren waardoor werkgevers dit niet meer kunnen doen. De minister schrijft met betrekking tot dit onderwerp onderstaande:

“Het is onwenselijk dat de arbeidskorting toegepast kan worden over socialezekerheidsuitkeringen omdat dit niet in lijn is met het doel van de arbeidskorting De voornaamste doelen zijn het bevorderen van de arbeidsparticipatie en werken lonender te maken. Logischerwijs zou de arbeidskorting daarom niet van toepassing moeten zijn op socialezekerheidsuitkeringen. Daarom is het streven om het ontstane verschil zo snel mogelijk weg te nemen. De wijze waarop zal in de kabinetsreactie uitgebreider worden besproken.

Het voorstel is daarom om het verschil weg te nemen door de samenvoegregeling aan te passen waardoor een werkgever geen arbeidskorting meer kan toepassen over de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Er wordt momenteel gewerkt aan een nadere uitwerking van deze maatregel en een budgettaire raming ”

Link naar de stukken:
https://open.overheid.nl/documenten/e13bf950-2b47-439b-b3d3-1c09deeaf775/file

  • Deze reactie is gewijzigd 1 maand geleden door Selwyn Donia.
  • Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.