Home Forums Je draai weer vinden Wat zijn de mogelijke sancties als ik mijn plichten niet nakomt?

Wat zijn de mogelijke sancties als ik mijn plichten niet nakomt?

2 Started on: 1218 september 2016 om 03:51

Sancties die opgelegd kunnen worden door instanties

Onder andere een korting op de uitkering

Het UWV legt een sanctie op als een uitkeringsgerechtigde zich niet aan de voorschriften houdt. De sanctie kan een boete, een maatregel of een schriftelijke waarschuwing zijn.

Boete: het UWV moet bijvoorbeeld een boete opleggen als een Uitkeringsgerechtigde de informatieplicht niet nakomt.

Maatregel: een maatregel is een tijdelijk of blijvende, gehele of gedeeltelijke weigering van de uitkering. Een maatregel kan genomen worden als men een of meer van de verplichtingen overtreedt.

Twee belangrijke verplichtingen die zelf in de wet staan zijn “de verplichting om te voorkomen dat men verwijtbaar werkloos wordt en de sollicitatieplicht”. Verwijtbaar werkloosheid en sollicitatieplicht (denk aan het weigeren van passend werk) worden zwaarder bestraft dan ander verplichtingen.

De maatregel is een bepaalde percentage van de uitkering en voor de duur van een sanctie is wettelijk alleen een ondergrens vastgesteld.

Waarschuwing: als de overtreding geen gevolg heeft op de hoogte of het recht op een uitkering kan het UWV volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing. Bij herhaling van dezelfde overtreding binnen een bepaalde periode kan er een maatregel in plaats van een waarschuwing voor komen.

Voor meer informatie ga je naar http://www.wetten.nl en verder zoeken naar beleidsregel maatregelen UWV.

 

  • Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.