Home Forums Geldzaken Vragen overgang wga 80-100 naar iva

Vragen overgang wga 80-100 naar iva

11 Started on: 1220 april 2024 om 03:13

Hallo allemaal,

Inmiddels heb ik circa 7 jaar een wga 80-100 uitkering maar mijn medische situatie is niet verbeterd. Mijn zorgbegeleider heeft recent geopperd te onderzoeken of een iva kan worden aangevraagd. Ik ben hier erg angstig voor, enerzijds vanuit het oogpunt ‘wat als het niet lukt en averechts uitpakt’, anderzijds door onduidelijkheid over onderstaande punten en de financiële impact.

Ik word af en toe helemaal naar van alle onzekerheid in mijn leven. Kunnen jullie me wellicht helpen met onderstaande vragen?

– Stel je gaat na 7 jaar van wga 80-100 naar iva, hoe wordt dan de hoogte van de iva uitkering bepaald?

Gebeurt dit op basis van hetzelfde maximale wia maandloon als waarop 7 jaar terug de hoogte van de wga uitkering werd gebaseerd?
Of wordt in dat geval gekeken naar het actuele maximale wia maandloon, wat dus hoger is als destijds? Of kijken ze naar je huidige wga en komt daar simpelweg 5% bij?

Ik ben zoekende naar hoe dit werkt om een inschatting te maken van wat te verwachten met een iva ten opzichte van de wga.

– Heeft een omzetting van wga 80-100 naar iva invloed op de hoogte van je arbeidsongeschiktheidspensioen (aop) en premievrije pensioenopbouw?

Ik heb nu gelukkig een klein stukje aop en premievrije pensioenopbouw vanuit mijn laatste werkgever. In het pensioen reglement staat echter dat een daling van mijn wia uitkering / arbeidsongeschiktheidspercentage zal leiden tot een daling van zowel het aop als de pensioenpremie.

Klopt het dat iva ook als 80-100% wordt beschouwd door uwv / pensioenuitvoerders en er bij omzetting niks zal veranderen qua arbeidsongeschiktheidspercentage? Graag zou ik op voorhand zekerheid hebben dat ik het pensioen niet kwijt raak aangezien ik al kamp met een fors pensioengat wat ik niet kan opvullen.

– Is er wellicht nog impact op de hoogte van mijn aop omdat iva 5% hoger is dan wga? Als in, je krijgt meer vanuit de iva maar tegelijk minder aop daardoor? Of staat dit volledig los van elkaar?

Hoop dat iemand me verder kan helpen! Alvast hartelijk dank voor een reactie!

Hallo,

Bij de WIA krijg je dus 70% van je oude salaris, bij IVA wordt dat 75%. Het gaat dus om je oude loon voordat je ziek werd, met in achtneming van het maximal dagloon.

Als je IVA krijgt zal de pensioen opbouw niet verminderen, mogelijk zelfs verbeteren. Maar dat ligt aan de regels die je pensioenfonds hanteert. Ieder fonds heeft zo zijn eigen regels.

Zowel nu als wanneeer je IVA zult krijgen bij je volledig arbeidsongeschikt. Het enige verschil is dat bij de IVA men niet meer verwacht dat je gezondheid zodanig zal verbeteren dat je mnder dan 80% arbeidsongeschikt bent. Met andere woorden men verwacht dat het permanent is. Omdat het permanent is krijg je een extra 5%. Belangrijk is dus wat je behandelaar vindt. Vindt deze dat er nog kans is op evrbatering of niet? Dat is de vraag die UWV zal beoordelen.

Ook telt de IVA mee bij het bepalen van je inkomen voor een hypotheek, waar de WGA dit normaal gesproken niet doet.

Ik hoop dat je hier wat aan hebt.

met vriendelijke groet,

Socrates.

Hallo Socrates,

Bedankt voor je antwoorden, hier heb ik zeker wat aan! Toch nog een paar kleine vraagjes ter verduidelijking…

Het huidige maximale wia maandloon is nu inmiddels wel hoger dan waarop destijds mijn wga is bepaald (ik zat er boven). Heeft dat nog invloed of kijkt men naar het maximale wia loon in het jaar dat wga werd toegekend voor het bepalen van de iva?

Als ik je goed begrijp is het dus eigenlijk heel belangrijk om iets zwart op wit te hebben vanuit de behandelende sector over het feit dat ze je uitbehandeld achten zonder kans op herstel?

Tot slot voor wat betreft hypotheek, dat was ook een van de zorgen die ik zelf was vergeten. Gelukkig had ik een hypotheek afgesloten voor ik arbeidsongeschikt was. Is het zo dat je als je eenmaal een hypotheek hebt je deze wel kan meenemen bij een verhuizing ook al heb je wga? Of moet je daarvoor ook perse iva hebben?

Bedankt alvast!

Groetjes,

Suus

Mijn kijkt naar het maximale maandloon destijds, maar dat is wel enigzins geindexeerd. Als je nu IVA zou krijgen zal het maximale maandloon dus wat hoger zijn dan jaren geleden.

Correct, alles draait omd e vraag of de arbeidsongeschikheid duurzaam is of niet. Dus een verklaring van je behandelaar is ontzettend belangrijk.

Wat hypotheken betreft is het zo dat een IVA uitkering een stuk meer zekerheid biedt (weinig kans op een verlaging van je arbeidsongeschiktheid) en daarom telt de IVA mee. De WGA is een stuk onzekerder en wordt daarom niet meegenomen. Ik vben geen hypotheel expert dus hoe het zit met een hypotheek voor een andere woning kan ik niet zeggen. Dat is ook afhankelijk van de concrete situtie, zoals is de nieuwe hypotheek hoger of lager, hoeveel procent vand e waarde van het huis betaal je zelf, etc.

Groeten,

Socrates.

Dank je wel, ik snap het. Als ik het dan zo voor mezelf op een rijtje zet zou ik er mee kunnen bereiken:

– iets meer uitkering met iva
– minimaal behoud van mijn pensioen
– duurzaam arbeidsongeschikt verklaard worden / gemoedsrust
– mogelijkheid tot aanvraag hypotheek

Er blijft echter ook een risico dat de iva niet wordt toegewezen en dat ik in een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse terecht kom. Op veel websites heb ik gelezen dat een herkeuring op eigen initiatief dan ook wordt afgeraden. Mijn zorgbegeleider zegt dat ze in haar caseload veel mensen met een iva heeft die het voor minder hebben gekregen.

Echt een dilemma dit… Kan je een beetje vertrouwen op partijen die aanbieden een inschatting van je slagingskans te maken of heb je hier wellicht ervaring mee? Ik durf dit echt niet aan zonder juridische bijstand denk ik

Een herkeuring aanvragen is altijd een risico. Maar er zijn een aantal factoren die het meer of minder risico vol maken.

Waarom ben je 80-100% arbeidsongeschikt? Als je geen benutbare mogelijkheden hebt is het risico een stuk lager dan als dat ze geen geschikt werk voor je kunnen vinden.
Daarnaast kun je kijken naar je afkeurpercentage. Je zit nu in de klasse van 80-100%. Ben je concreet voor bijvoorbeeld 81,4 % arbeidsongeschikt dan is het risico groter dan als je bijvoorbeeld 94,8 % arbeidsongeschikt bent.

Hallo! Een en ander opgezocht en ik zal proberen je een beeld te schetsen van hoe het is verlopen destijds, sorry alvast voor de lange post…

Ik viel uit op werk met wat leek op burn-out en depressieve klachten. Die had ik al ik al eerder gehad, dus dat leek allemaal verklaarbaar. In de ziektewet de volledige twee jaar uitgezeten en toen moest ik naar de verzekeringsarts. Inmiddels was ik onder behandeling bij een zorginstelling omdat ik in de ziektewet ook een manische episode had doorgemaakt en opgenomen was geweest. Hierdoor veranderde de diagnose naar bipolaire stoornis, dat was erg schrikken. Op het moment dat ik bij de verzekeringsarts werd opgeroepen was het behandeltraject (therapie, medicatie) net gestart en was er ook veel twijfel over de precieze diagnose(s).

De arts heeft toen in zijn rapportage opgenomen dat de behandelmogelijkheden nog niet uitgeput leken. Wel waren er ernstige beperkingen in het persoonlijk en sociaal functioneren als gevolg van een ernstige psychiatrische aandoening. Daarvoor legde hij ook een urenbeperking op van 50% uit preventieve overwegingen (ik werkte voorheen full-time). Zijn prognose in het rapport was dat de medische situatie en functionele mogelijkheden op lange termijn wezenlijk zouden verbeteren. Er is een FML opgesteld met verwachting dat verbetering van de belastbaarheid redelijk tot goed was. De slotconclusie van de arts was: sprake van verminderde benutbare mogelijkheden als gevolg van ziekte of gebrek waardoor aangewezen op werkzaamheden conform FML welke duurzaam zouden zijn te benutten.

Volgens de arbeidskundige waren er echter geen functies te duiden als gevolg van mijn beperkingen in combinatie met de urenbeperking. De mate van arbeidsongeschiktheid werd op 100% vastgesteld als gevolg van het loonverlies ten opzichte van mijn eigen werk met conclusie dat er helemaal geen verdiencapaciteit was.

Zoals ik het begrijp ben ik dan niet 80-100% arbeidsongeschikt verklaard vanwege geen benutbare mogelijkheden maar als gevolg van het feit dat ik geen restverdiencapaciteit had. Ik denk ook dat de arts toen nog geen drastische conclusies wilde trekken gezien ik nog aan het begin van mijn behandeling stond. Ook ik was toen nog hoopvol maar het liep helaas anders…

Inmiddels zijn we jaren verder en is mijn ziektebeeld niet verbeterd zoals door de arts werd aangenomen. De bipolaire stoornis plaatste al mijn eerdere burn-outs en depressies in een ander daglicht. Gedurende behandeling is mijn diagnostiek eigenlijk alleen maar verder uitgebreid in de zin van comorbiditeit met andere persoonlijkheidsstoornissen en SOLK klachten. Therapie en medicatie sorteren helaas geen enkel positief effect. Ik ben dan ook sterk aangewezen op zelfmanagement en leefstijl aanpassingen om mijn leven dusdanig te begrenzen dat ik balans kan handhaven en niet ontregel.

Volgens mijn zorgbegeleider is de arbeidsongeschiktheid duurzaam geworden omdat er meer dan 5 jaar is verstreken zonder herstel en de medische wetenschap het er over eens is dat een bipolaire stoornis niet te genezen is en daarmee inherent duurzaam. Mijn belastbaarheid wisselt te sterk wat leidt tot veel beperkingen in mijn dagelijks leven, zeker tijdens depressieve, hypomane en manische episoden. Een erkende ernstige psychiatrische aandoening die niet te genezen of behandelen is en leidt tot onvermogen in persoonlijk en sociaal functioneren zou juist in aanmerking moeten komen voor IVA stelt hij.

De grote vraag voor mij is of de arts van het UWV het eens zal zijn hiermee en of nu wel gesproken kan worden van geen benutbare mogelijkheden?

Dat geeft een wat helderer beeld. Of er wel of niet gesproken kan worden van benutbare mogelijkheden is niet van belang voor de vraag of je in aanmerking komt voor de IVA. Daar gaat het alleen om de vraag of er sprake is van duurzaamheid van de volledige arbeidsongschiktheid.
Geen benutbare mogeliijkheden maakt alleen dat het risico bij een herkeuring op een lagere uitkering iets hoger is.

Het is altijd de vraag of UWV met de duurzaamheid akkoord gaat. De ene arts is iets makkelijk dan de ander. Maar als deze er niet mee akkoord gaat heb je zeker grote kans dat de rechter anders zal beslissen gezien het standpunt van je behandelaar.
Het UWV zal dan goed motiveren waarom zij verwachten dat je nog wel kunt herstelleb.

Hmm… nu was ik zelf in de veronderstelling dat bij geen benutbare mogelijkheden sprake is van dusdanige medische beperkingen dat werken geen optie is en dat derhalve je arbeidsongeschiktheid per definitie duurzaam is? Dat klopt dus niet gezien je aan geeft dat het risico op een lagere uitkering zelfs hoger is bij gbm? Als de conclusie is dat je niet.in staat bent enig werk te doen om medische redenen zou je toch verwachten dat je voor iva kwalificeert? Dit vind ik een heel moeilijk stukje om te snappen dus wellicht zie ik het helemaal verkeerd

Het blijft dus eigenlijk vrij subjectief naar inschatting van de verzekeringsarts als ik het goed begrijp gezien deze zelfs het standpunt van de behandelaars naast zich kan leggen? Leven nu is al uitdaging genoeg en nog allerlei procedures ben ik ook huiverig voor…

Je kwalificeert voor de IVA als de arbedisongeschiktheid:
1. 60-1005 is
en
2. er geen reele verwachting is dat dit in de toekomst zal veranderen.

Geen benutbare mogelijkheden hebben wil niet zeggen dat het ook duurzaam is. iemand kan in een psychose terechtkomen en daardoor volledig niet meer kunne werken. Dat wil niet automatisch zegen dat dit over 2 jaar nog het geval zal zijn. Of iemand die beide benen en anrmen breekt en daardoor niet meer kan werken. Deze heeft geen benutbare mogelijkheden, maar zal op termijn wel voldoende herstellen om weer te kunnen werken. Het is niet permanent.

De keuringsarts kan de mening van de behandelaars naast zich neerleggen, maar zal dat wel goed moeten motiveren. Bij onenigheid beslist de rechter, veelal na zelf een deskundige te hebben benomed.

Bedankt voor de verduidelijking, nu snap ik het principe van de geen benutbare mogelijkheden. Ik dacht dat je hier mogelijk voor in aanmerking kwam als je een aandoening had die cyclisch van aard was.

Verder wist ik niet dat je vanaf 60% al kwalificeert voor iva.

Dank voor alle informatie ik zal het allemaal nog eens goed doorspreken met mijn begeleider!

Opes, er is iets mis gegaan. 60-100% moet zijn 80 tot 100%!

  • Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.