Home Forums Mijn Verhaal probleemanalyse en plan van aanpak m.b.t. burnout, chronische vermoeidheid, covi

probleemanalyse en plan van aanpak m.b.t. burnout, chronische vermoeidheid, covi

1 Started on: 127 maart 2024 om 17:28

Beste allen,

Momenteel zit ik bijna 9 maanden in de ziektewet met zware chronische vermoeidheidsklachten. Via internet ben ik in contact geraakt met het Medisch Centrum Amsterdam -ruim 30 jaar gespecialiseerd in chronische vermoeidheidssyndroom. Echter, door het ontbreken van een diagnosecode worden de kosten t.a.v. diagnostisering en behandelplan -a E 950.– niet vergoed. De zorgverzekeraar vergoed wel de medicijnen -vitamines e.d.- is mij verteld.

Nu ben ik in overleg met de arbodienst -werkgever is UWV zelf- en zij sturen mij wederom terug naar de huisarts voor een diagnose stelling -bloedonderzoek en dergelijke. Maanden geleden heb ik aan de bedrijfsarts per mail akkoord gegeven om contact met mijn behandelaars -fysiotherapeut, psycholoog, pijnarts (revalidatiecentra) en huisarts- op te nemen. Waarschijnlijk is dit nog niet gebeurd, met als gevolg dat er nog geen probleemanalyse en behandelplan is opgesteld.

De bedrijfsarts komt rond 6 maanden met het idee om een arbeidsdeskundig onderzoek -belasting versus belastbaarheid- op te stellen, daar ik geen benutbare mogelijkheden bezit in eigen functie i.v.m. zware energetische en cognitieve klachten in combinatie met zowel nek- als hoofdkrampen. Zo’n traject zou enkele duizenden euro’s kosten.
Na overleg op kantoor is hier niet meer over gesproken.
Omdat de arbodienst aangeeft het traject bij Medisch Centrum Amsterdam niet te willen vergoeden, wil mijn moeder de kosten van het traject voorschieten.

Mijn vragen:

1 Hoe zijn de ervaringen met Medisch Centrum Amsterdam m.b.t. diagnostisering, behandeling en resultaten?

2 Hoe verloopt de financiering met bovenstaand traject indien de zorgverzekeraar dit niet vergoed. Naar mijn mening draagt dit traject bij aan bevorderen van gezondheid, herstel en re-integratie?

3 Op welke manier kan ik er voor zorgen dat de bedrijfsarts contact opneemt met bovenstaande behandelaars en zorgdragen voor een diagnostisering/ probleemanalyse?

4 Bij wie ligt de beslissingsbevoegdheid om een diagnosestelling op papier uit te werken?

5 Wat zijn mijn moeders kansen -na een deskundigenoordeel- om de voorgeschoten trajectkosten terug te ontvangen en wat gebeurd er met de tijdslijn -6e week/ probleemanalyse ontbreekt- i.v.m. het herstellen van het eerste spoor?

6 Indien ik het deskundigen-oordeel aanvraag; hoe kan ik de kosten verhalen op de arbodienst?
Met vriendelijke groet,

Martijn

1. Geen idee. Maar richt je niet op een ziekenhuis maar op de desbetreffende specialist. het gaat om diens deskundigheid.
Je kunt eventueel terecht bij een patientenvereniging zoals de https://mecvs.nl/
(er zijn er meer, ook bijvoorbeeld voor long-covid)

2. Medsiche behandeling is een zaak van je zorgverzekeraar. Bij je werkgever/UWV kun je terecht voor eventuele aanpassingen die op de werkplek nodig zijn en je reintegratie.
Vraag voor de kosten eens bij een patienten vereniging, zoals bovengenoemde.

3. Voor een gedegen rapport zal de bedrijfsarts contact moeten opnemen met de behandelaar(s). Ik vermoed dat het probleem de grote werkdruk is en er een grote achterstand is bij de bedrijfsarts.
Overigens kun je een contra-expertise aanvragen als je het niet eens bent met de bedrijfsarts.

4. Een behandelplan wordt door de behandelaar opgesteld. Een diagnose stelling zelf zegd niet heel veel omdat het om de individule aanpak gaat. Wel is het zo een aandoening medisch objectiveerbaar moet zijn; er moet een oorzaak agewezen kunnen worden die algemeen onder medici wordt geaccepteerd.

5. Als je meoder kosten voorschiet zonder dat de kosten vooraf zijn goedgekeurd ga er dan niet vanuit dat je later deze kosten alsnog vergoed zal krijgen.
Wat betreft de tijdslijn is je werkgever nalatig met je reintegrasatie. Daarvoor kan een werkgever een boete krijgen van UWV omdat ze te weinig inspanningen hebben verricht om je te reintegreren.

6. Zowel jij als je werkgevr kunnen een deskundigenoordeel aanvragen. Vraag je het zelf aan dan kost het je 100 euro. Vraagt je werkgever het aan dan kost het hun 400 Euro. Probeer dus je werkgeverhet deskundigenoordeel te laten aanvragen anders zul je het zelf moeten betalen.

Ik hoop je hiermee enigzins op weg te hebben geholpen.

Met vriendelijke groet,

Socrates.

  • Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.