Home Forums De keuring en erna N.a.v. bezwaar werkgever en hoorzitting opeens minder dan 35% afgekeurd: help!

N.a.v. bezwaar werkgever en hoorzitting opeens minder dan 35% afgekeurd: help!

3 Started on: 1216 december 2023 om 13:54

Hallo, ik zou graag jullie advies krijgen ivm het hiernavolgende:

Vanaf 2011 tot op heden kan ik niet lopen door lymfoedeem en extreem overgewicht. Kort na maagverkleining door mijn knie gegaan in november 2018 en in een rolstoel beland met een knie/been in dwangstand en op de wachtlijst. Door de komst van de pandemie is alle niet dringende zorg uitgesteld.

Door de pandemie deed zich de mogelijkheid voor om vanuit huis te werken en ben ik gaan werken als bron- en contactonderzoeker GGD. Tijdens mijn dienstverband kreeg ik een acute galblaasontsteking en bleken beiden nieren ook nog eens vol te zitten met stenen. Ik ben toen in de ziektewet beland en uiteindelijk heb ik een knievervangende operatie gehad in maart 2022 met complicaties waardoor ik wederom geopereerd moest worden na een paar maanden.

Na de operatie ben ik kortdurig gaan revalideren bij een revalidatiecentrum waardoor ik alleen in staat was mbv een rollator te gaan staan, 1 minuut stilstaan en 50 meter lopen met een rollator. Ik kan niet traplopen, slaap beneden in woonkamer, kan transfer maken naar toilet mbv muursteun en zo ook auto in en uit mbv portier. Ik ben afhankelijk van mijn man buiten de deur, heb een hand geduwde rolstoel en beweeg me in huis (benedenverdieping) met een trippelstoel.
Ik heb last van psychische klachten, liep bij psycholoog revalidatiekliniek, doorverwijzing GGZ, met een kluitje het riet ingestuurd aldaar en nu wederom verwezen naar gespecialiseerd GGZ ivm o.a. traumatherapie waar ik op een wachtlijst sta. Ik slik 3 x daags oxazepam ivm angststoornis en heb hartritmestoornissen ontwikkeld waarvoor ik betablokkers heb als mijn hartslag verhoogd (onderzoek cardioloog wees uit geen bijzonderheden).

In januari 2023 heb ik keuring gehad UWV. Onjuist bejegend door keuringsarts, klacht ingediend en opgelost. Contact arbeidsdeskundige ivm keuringsrapport waar ik het niet mee eens was omdat ik veel meer kon volgens de keuringsarts dan dat ik kan. Geen bezwaar aangetekend omdat arbeidsdeskundige mij arbeidsongeschiktheid inschatte op 80-100%.

Oud werkgever tekent bezwaar aan ivm eigen risicodrager. Bezwaar en beroep UWV oordeelt 56% arbeidsongeschikt. Ik teken bezwaar aan en leg uit waarom ik bezwaar aan teken en haal alle punten aan die niet kloppen in het keuringsrapport.

Ik heb onlangs een telefonische hoorzitting UWV/keuringsarts gehad en vandaag valt de uitslag daarvan binnen: ik word minder dan 35% arbeidsongeschikt bevonden met terugwerkende kracht vanaf 31 maart 2023. Kortweg gezegd kan ik meer dan ik claim, kan opeens weer 40 uur werken (was 24 uur) omdat ik geen revalidatie meer heb in een centrum en kan me verplaatsen met een electrische rolstoel (welke ik niet heb) en het OV…. reden waarom de 1ste arbeidsdeskundige zei dat niemand mij in dienst zou nemen ivm kosten e.d.

Nu kan ik alsnog binnen 2 weken bezwaar indienen hiertegen.

Ik ga er nu vanuit dat ik dit niet zelfstandig kan en hulp hierbij nodig heb. Hoe kan ik dit doen?

Ik snap er werkelijk waar niets van gezien mijn problematiek, geen vooruitzichten dat het beter wordt, complete afhankelijkheid van mijn echtgenoot, mijn psyche, mijn medische geschiedenis (hartritmestoornissen oa door stress wat ik toen nog niet zo erg had bij de 1ste keuring). Nog steeds klopt de belastbaarheid niet in het rapport mbt lopen, traplopen e.d.

Graag jullie advies.

Beste Hellen,

Een nare situatie om in te zitten.

Het is zaak dat je binne de gestelde termijn bezwaar danwel beroep aantekent, in de brief staat de termijn en de instantie waar je dat moet doen. Zowel in bezwarr bij het UWV als in beroep en hoger beroep bij de rechtbank/Centrale raad van Beroep heb je geen advocaat nodig, al kan het wel handig zijn. (Als je lid bent van een vakbond kunnen ook zij je helpen).

In je bezwaarschrift moet je vertellen waarom je het niet eens bent met de beslissing. Dat mag je later nog aanvullen, ook met allerlei stukken. Zoals gezegd, een advocaat kan handig zijn, maar een medicus is noodzakelijk. Hte gaat hier immers om een medisch verschil van inzicht. De rechter is geen arts en gaat af op wat artsen hem vertellen. Naar je eigen verhaal wordt eigenlijk niet gekeken omdat je zelf geen arts bent en het standopunt van UWV door een arts wordt ingenomen. Wil je het standpunt van UWV bestrijden dan moet je dus zelf met verklaringen van artsen/behandelaars komen waarin zij aangeven dat het standpunt van UWV onjuist is en waarom dat zo is. Anders zegd de rechter dat je je standpunt niet hebt onderbouwd met medische informatie.

Mocht je geen vakbondslid zijn dan kun je een advocaat inschakelen. Kies er dan 1 die gespecialiseerd is in sociale zekerheidsrechts. Dze kan je verder adviseren over de verder te nemen stappen.

Gezien je verhaal zou ik zeker in bezwaar/beroep gaan en het er niet bij laten zitten. Maar nogmaals, zorg ervoor dat je dit door een arts laat onderbouwen! Een advocaat is strikt genomen niet nodig, maar winnen zonder hulp van een arts die het standpunt van UWV onderuit haalt is haast onmogelijk.

Met vriendelijke groet,

Socrates.

Hallo Socrates,

Allereerst bedankt voor de snelle reactie.

Er zijn heel veel zaken buiten beschouwing gelaten in het nieuwe rapport, zowel de psychische klachten alsook medische klachten. Ik heb dus ook een nieuwe keuring gehad blijkbaar nav de hoorzitting, wat mij tot aan het besluit wat ik heb ontvangen niet duidelijk was.

Hoe kom ik aan medische onderbouwingen: moet ik deze vragen aan mijn orthopeed, cardioloog, revalidatiearts, huisarts, pscycholoog?

In de tussentijd had ik al contact opgenomen met Omnius Advocatennetwerk en word ik binnen 1 werkdag gebeld door een advocaat op het betreffende vakgebied. Ik heb geen rechtsbijstandverzekering en ben ook geen lid van een vakbond en ook geen recht op toevoeging Juridisch Loket.

Kunt u mij uitleggen wat betekent dat mijn arbeidsongeschiktheidspercentage met terugwerkende kracht 35% of minder wordt? Wil dat zeggen dat ik alle ontvangen betalingen ook terug moet betalen?

Ik weet even niet meer wat me overkomt, kan het niet bevatten.

Hoor graag van u, alvast bedankt.

Naar aanleiding van het bezwaarschrift en de hoorziitng dient de verzekeringsarts in beroep een nieuw oordeel te geven en dat kan dus zijn dat de arbeidsongeschiktheid anders wordt ingeschat. Daarvoor hoeft iemand niet in alle gevallen ook daadwerkelijk door de arts gezien te worden. Dat ligt aan de beschikbare gegevens, etc. Dat is eits wat je met je advocaat moet bespreken. Was het in jouw geval zorgvuldig om alleen op basis van het dossier te beslissen.

Medische onderbouwingen kom je inderdaad aan via je behandelaars en huisarts. Vraag deze het rapport te lezen en of zij het daarmee eens zijn. Zij zullen het standpunt van UWV moeten weerleggen met feiten.

De uitkering wordt met terugwerkende kracht ingetrokken per 31 maart 2023. Maar hier gelden allerlei regels bij die maken dat de soep niet altijd zo heeft wordt gegeten dat je het (hele) bedrag vanaf die datum moet terugbetalen. Belangrijk is het feit dat het je niet duidelijk was dat je onterecht een uitkering ontving.
Zie ook deze uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:9238
Wat dat betreft kan ik je dus geruststellen.

Met vriendelijke groet,

Socrates.

  • Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.