Home Forums Ziek thuis Medische informatie sturen naar UWV

Medische informatie sturen naar UWV

1 Started on: 1221 juli 2022 om 16:13

Van mijn re-integratiebegeleider van het UWV ontving ik het verzoek om medische informatie van de arbodienst op te sturen. Daar staat zeer gevoelige informatie in, dus ik wil niet dat dat gaat “zwerven”. Ik moet het nu in een envelop met medisch geheim erop naar een vestiging in de regio sturen t.a.v. de re-integratiebegeleider. Maar die is toch geen arts? Ik overhandig het liever zelf aan de verzekeringarts. Kan ik dit van ze vragen?

Medische informatie wordt verstrekt aan een verzekeringsarts. Deze arts kan, onder zijn verantwoordelijkheid, anderen inzage geven indien dat nodig is. Zij hebben dan ook een geheimhoudingsplicht. Dat is bijvoorbeeld het geval als je in bezwaar en beoep gaat, ook de juristen krijgen dan (delen van) het medisch dossier te zien.
Door op de envelope Medisch geheim te zetten komt het direct in handen van een verzekringsarts of zijn medewerkers en zal de postkamer van UWV het niet openen.

Bij een verzoek om informatie dient de arts die informatie verstrekt terughoudend te zijn en alleen relvante gegevens te verstrekken. Laat UWV dus duidleijk omschrijven welke informatie nodig is en waarvoor.
Er is geen verplichting om medische informatie af te geven, maar de gevolgen daarvan zijn voor je zelf!

  • Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.