Home Forums Mijn Verhaal Detachering bij andere werkgever tweede spoor, ziek uit dienst en nu?

Detachering bij andere werkgever tweede spoor, ziek uit dienst en nu?

4 Started on: 1215 april 2024 om 11:41

Hallo,
 

Januari -2022 heb ik  mij i.v.m een nieuwe heup operatie  ziekgemeld bij mijn werk.
Het re-integreren ging moeizaam en er volgde in datzelfde jaar nog een operatie voor een halve knie Juli 2022,
Het re-integreren bleef moeizaam gaan,  zodat  ik zelf een cursus WFT-basis ben gaan volgen en via begeleiding van jobcoach { tweede spoor}  bij uitzendbureau ben gaan solliciteren en gedetacheerd bij een bank ben gaan werken Juli 2023.
Dit was volgens de jobcoach een speciale constructie tussen uitzendbureau, huidige werkgever en tweedespoortrajectbegeleider, ik zou gewoon onder de vlag van huidige werkgever blijven.
Ik bleef echter met krukken lopen maar bij de de bank kon ik 2 dagen thuiswerken en 1 op kantoor in Amsterdam.
Omdat ik heel graag wilde blijven werken heb ik daarvoor alles gegeven en met krukken de trein en metro ingegaan.
Als de pijn te erg was kon ik de ‘kantoordag’ thuiswerken.
Op 16-10-2023 i.o.m huidige werkgever een WIA aanvraag gestart voor het verkrijgen van de NO RISK polis.
Ware het niet dat ik mijzelf sinds December 2023 volledig ziek heb gemeld omdat ik niet meer kon lopen van de pijn. Januari-2024 stopte mijn loonbetaling van huidige werkgever(eind tweede ziektejaar) en heb ik sindsdien een zgn. slapend dienstverband omdat ik een voorschot beschikking van het UWV kreeg.
Er bleek al die tijd al een bacterie in mijn heup te zitten. Vandaar de pijn. Hiervoor ben ik Maart 2024 geopereerd, de heup eruit, gespoeld en gelijk een nieuwe erin, 2 weken aan het infuus { antibiotica} in het ziekenhuis  en nu nog 3 maanden thuis antibiotica in pilvorm en revalidatie met hopelijk een goed resultaat.
Tot mijn verbazing kwam het uitzendbureau in de lucht met weer een plan van aanpak en bedrijfsarts.
Ik  zei dat hoeft allemaal niet want ik heb al een eerste en tweede spoor doorlopen.
Inmiddels heeft huidige werkgever een bezwaar ingediend bij het UWV  ’te late beslissing’ want zij willen zo snel mogelijk een vaststellingsovereenkomst  opstellen…

Mijn vraag is nu; Waar  sta ik in deze, kunnen zij mij zomaar aan laten nemen, dus ziek in dienst bij andere werkgever?
En graag wil ik hulp als zij met de vaststellingsovereenkomst komen.
Ik heb ergens gelezen dat zo’n constructie wel kan ( in dienst bij andere werkgever) maar dat hier veel haken en ogen aanzitten?

Ik zie zelf door de bomen het bos niet meer, sinds 15-03-2024 krijg ik ook ineens van de eigenrisicodrager uitzendbureau uitbetaald, vanaf 04-02-2024
Deze wijziging heb ik ook al aan het UWV doorgegeven, excuses voor dit lange verhaal, maar ik snap het niet helemaal meer en denk dat ik hier juridische hulp voor nodig heb,
vr gr Emjee

Beste Emjee,

Ik begrijp dat je nog steeds in dienst bent van je oude werkgever en niet van het uitzendbureau.
Een vaststellingovereenkomst hoef je niet te tekenen en ik zou dit ook niet doen nu je de consekwenties niet kan overzien. Denk bijvoorbeeld aan je pensioen en recht op WW uitkering, inkomesnverlies (ook bij arbeidsongeschiktheid). Als je lid bent van een vakbond vraag deze dan om hulp!

Ze kunnen je ook niet zomaar aan laten nemen. Daarmee moet je zelf wel instemmen middels een arbeidscontract. Heb je met het uitzendbureau een contract getekend?

Groeten,

Socrates.

Hallo Socrates,

Dank voor je reactie, nu op advies van de jobcoach kon ik volgens haar zonder problemen bij het uitzendbureau in dienst treden, omdat dit een tijdelijk contract betrof en ik dan bij goed functioneren eind tweede ziektejaar een contract onbepaalde tijd zou krijgen, niet wetende dat ik weer geheel ziek zou raken, hierover heb ik het volgende stukje op internet gevonden;

“Andere opties en juridische onduidelijkheden
Het is echter niet noodzakelijk om met een detacheringsovereenkomst te werken. De werknemer kan ook in dienst treden bij een nieuwe werkgever. Let er wel op dat de oude werkgever verantwoordelijk blijft voor de loondoorbetalingsverplichting ongeacht de vraag of de werknemer wel of niet werk verricht bij de nieuwe werknemer. Ook is in wezen niet van belang hoeveel hij bij de nieuwe werkgever aan vergoeding ontvangt. De oude werkgever mag het loon dat de werknemer bij de nieuwe werkgever ontvangt wel in mindering brengen. Echter hoe hij dat in mindering kan brengen is niet duidelijk (en wettelijk) geregeld. De oude werkgever moet in ieder geval zorgdragen voor een loondoorbetalingsverplichting van 70% of conform de cao-verplichting.

Naast deze onduidelijkheden zijn er nog andere hobbels waar de oude werkgever tegenaan loopt bij het toepassen van mindering wegens inkomsten bij een andere werkgever. Het wetsartikel wat hier over gaat luidt als volgt, BW 629: lid 5, tweede helft:

Het loon wordt voorts verminderd met het bedrag van de inkomsten door de werknemer in of buiten dienstbetrekking genoten voor werkzaamheden die hij heeft verricht gedurende de tijd dat  hij, zo hij daartoe niet verhinderd was geweest, de bedongen arbeid had kunnen verrichten.”

Echter, nu schijnt het zo te zijn dat ik nu bij het uitzendbureau ziek uit dienst ben gegaan en nu weer een eerste en tweede spoor dien te doorlopen , en dus een ziektewetuitkering en wia uitkering krijg, welke dus verrekend worden met elkaar, dit is mij nooit goed uitgelegd, afijn, dit gebeurt ook bijna nooit denk ik,

vrgr Emjee

Dit is lastige materie, omdat voor mij de status van je contract met het arbeidsbureau niet duidelijk is.

Je bent nu al langer dan twee jaar ziek en krijgt voorlopig een voorschpt van het UWV. Tenzij je werkgeevr eigenrisicodrager is is deze niet meer verantwoordelijk voor je reinteegratie en loondoorbetaling.

Ik zou toch eens een advocaat heirover raadplegen, of bel eens met de juridische afdeling van het FNV. Soms beantwoorden zij vragen en zij hebben hier meer kennis van dan ik.

Hoi Socrates

Dat wordt dan het juridish loket, want helaas was ik nog niet lang genoeg lid van de vakbond om geholpen te worden, maar i.i.g dank voor je antwoord,
vr gr Emjee

  • Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.