Home Forums Mijn Verhaal 80 – 100% arbeidsongeschikt sinds 20 mei 2020

80 – 100% arbeidsongeschikt sinds 20 mei 2020

9 Started on: 1220 september 2021 om 13:31

Beste allemaal,

Ik ben een vrouw van 54 jaar. Na veel vage klachten (o.a. balans- en geheugenproblemen) is er bij mij in 2017 uitgebreide wittestof afwijkingen gediagnostiseerd. Dit houdt in dat ik op meerdere plekken in mijn hersenen afgestorven hersenweefsel heb, dat nooit meer hersteld. Het ziekenhuis waar ik onder controle ben (Alzheimer kliniek van het AUMC), hanteert hiervoor het dementieprotocol. Hierdoor kon ik ook mijn werk niet behouden.
In 2019 heb ik een milde hartinfarct gehad, wat wordt veroorzaakt door spasmen van mijn kransslagader en waar ik een veelvoud van medicijnen voor moet slikken.
Sindsdien is mijn gezondheid alleen maar achteruit gegaan. Ik heb moeten verhuizen naar een benedenwoning en ± 100 meter naar de supermarkt lopen gaat eigenlijk niet meer en altijd met een wandelstok. Ik heb daarom ook via de GGD een Gehandicapten Parkeerkaart.

Sinds 20 mei 2020 heeft het UWV mij 80 – 100% arbeidsongeschikt verklaard en zal ik omstreeks 16 februari 2022 horen welke uitkering ik na die datum krijg. Het gekke in deze is dat de Arbeidsdeskundige mij destijds 100% arbeidsongeschikt achtte.
Nu duurt 16 februari 2022 nog even, maar dit maakt mij erg nerveus.

Ik en de mensen in mijn omgeving zijn van mening dat ik eigenlijk 100% arbeidsongeschikt ben en dat ik volgens de regels van het UWV dan een IVA zou moeten krijgen. Nu ontvang ik een WGA uitkering zonder sollicitatieplicht.

Ik verneem graag jullie kijk op mijn situatie.

Alvast bedankt!

100% arbeidsongeshciktheid beteknet eigenlijk dat u niet instaat ben minstens 20% van uw oude salaris te verdienen, oftewel u valt binnen de categorie 80-1005 arbeidsongeschikt.

Indien er sprake is van 80-100 % arbeidsongeschiktheid kan iemand eventueel in aanmerking komen voor een IVA uitkering. Voorwaarde daarvoor is dan wel dat er geen uitzicht is op herstel zodat iemand in de toekomst niet meer 80-100% arbeidsongeschikt is.

Het bevreemd mij wel dat u pas in februari 2022 de uitslag krijgt. Ik vermoed dat er sprake is van een misverstand. Normaal gesproken zou u de uitslag binnen 6 maanden moeten krijgen. Mogelijk heeft men bedoeld te zeggen dat de ingangsdatum februari 2022 zal zijn omdat er een wachttijd geldt van 104 weken.

Het wachten op een belsissing is een periode van stress voor velen. Ik zou gewoon UWV opbellen en nogmaals vragen wanneer u de beslissing op uw aanvraag kunt verwachten. (Ik moet wel zeggen dat het door Corona allemaal wat trager loopt).

Ik zou een advocaat of rechtshulpverlener eens laten kijken naar de ingangsdatum. De wachttijd van 2 jaar geldt namelijk niet in alle gevallen! Maar vraag ook aan UWV waarom de wachttijd 2 jaar is.

Succes en sterkte.

Goedemorgen Socrates,

Het was inderdaad een geluk bij het ongeluk dat ik een (heel) goed salaris had waardoor ik minder dan 20% van mijn salaris kon verdienen. Daarnaast is het zo dat ik nooit meer beter zal worden. Mijn gezondheid kan verslechteren dan wel stabiel blijven.
Als ik het dus goed begrijp, zou ik in principe voor een IVA uitkering in aanmerking komen.

Ik ben niet bekend met alle regels omtrent een WIA uitkering. Ik heb voor het verstrijken van mijn Ziektewet uitkering (104 weken) de WIA aanvraag gedaan. Na de keuring heb ik de beslissing ontvangen dat ik de Loongerelateerde (WGA) uitkering kreeg. In deze brief staat ook dat ik de uitkering tot 16 februari 2022 krijg en dat ik kort voor die datum van het UWV bericht krijg over welke soort WIA uitkering ik na die datum ga ontvangen. Ze bekijken dan weer naar de mate waarin ik arbeidsongeschikt ben, het loon dat ik volgens de arbeidsdeskundige kan verdienen en wat ik op dat moment zou verdienen.
Is dit dan een soort herkeuring?

Beste Lys67,

Ik vrees dat je de situatie verkeerd hebt begrepen. Ik begrijp dat je destijds een loongerelateerde WGA uitkering is toegekend en deze loop tot februari 2022, waneer je een lagere WGA uitkering zal krijgen. Zie voor meer informatie hier: https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-wia-uitkering/tijdens-wia-uitkering/detail/hoelang-krijg-ik-wga/hoelang-krijg-ik-loongerelateerde-uitkering/als-mijn-loongerelateerde-uitkering-afloopt

Je hebt dus geen IVA-uitkering en zal deze ook in de toekomst niet krijgen omdat UWV momenteel van mening is dat je in de toekomst mogelijk nog zult herstellen.
Mocht je sinds de laatste keuring door UWV verder ziek zijn geworden dan kun je om een herkeuring vragen en dan zal UWV moeten beoordelen of je niet alsnog voor een IVA-uitkering in aanmerking kan komen omdat het ziektebeeld verslechterd is en er nu geen kans meer is op herstel! Als je zelf geen actie onderneemt zul je geen IVA krijgen en IVA zal ook niet metterugwerkende kracht worden toegekend.

Ben je lid van een vakbond, vraag hun dan om hulp!

Verder, als je dat nog niet hebt gedaan, zou ik contact opnemen met je pensioenfonds. Soms zetten zij je pensioenopbouw gratis voort, maar ieder pensioenfonds heeft zijn eigen regels.

Goedemorgen Socrates,

Mijn gezondheid is in de tussentijd inderdaad verslechterd en heb het UWV hiervan op de hoogte gesteld. Als ik je goed begrijp, zou het voor mij verstandig zijn een herkeuring aan te vragen.

Ook geef je aan dat ik een lagere uitkering zal krijgen wanneer mijn Loongerelateerde uitkering stopt. Mijn dochter en ik hebben het volgende op het internet gevonden op de site van enroutebv.nl:

Onvoldoende inkomen
Wie na de ‘loongerelateerde’ uitkering niet werkt of minder dan de helft van de resterende verdiencapaciteit verdient, krijgt een uitkering ter hoogte van een bepaald percentage van het minimumloon*. Dat percentage is afhankelijk van de arbeidsongeschiktheidsklasse waarin een werknemer zit. Deze uitkering is bijna altijd lager dan de loonaanvulling. Onderstaand worden de uitkeringspercentages voor de verschillende arbeidsongeschiktheidsklassen weergegeven.

Hoe hoog is de vervolguitkering (VVU)?
35-45% x 28% van het minimumloon*
45-55% x 35% van het minimumloon*
55-65% x 42% van het minimumloon *
65-80% x 50,75% van het minimumloon*
80-100% x 70% van het oude loon (geen verdieneis!)
*Het minimumloon wordt jaarlijks aangepast, kijk op de site van de Rijksoverheid voor de actuele bedragen.

Kan je mij bevestigen of dit juist is? Want ook als ik niet voor een IVA uitkering in aanmerking kom, zou er volgens bovenstaand voor mij niets veranderen.

Ik hoor het graag en alvast bedankt.

Bovenstaande gegevens kloppen. Er zal pas een verandering komen wanneer je niet meer 80-100% arbeidsongeschikt bent.

Let wel op dat het risico van een herkeuring altijd is dat je in een lagere arbeidsklasse terecht kan komen. In jouw situatie zal dat niet snel het geval zijn omdat je volledig arbeidsongeschikt werd geacht. Er zijn vermoedelijk geen benutbare mogelijkheden tot werk en dat is bij jou niet veranderd.
Maar controleer in de brief waarin je de uitkering wordt toegekend hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent. Zou je een percentage hebben dat dicht bij de 80% ligt hebben dan is het risico van een herkeuring altijd groter.

Na afloop van de loongerelateerde WGA-uitkering, dus 16 februari kan je aanspraak maken op een WGA-vervolguitkering (bij niet werken) of op een loonaanvulling (bij voldoende werken). Je werkt “voldoende” als je minimaal 50% van je resterende verdiencapaciteit benut. De restverdiencapaciteit is het loon dat je ondanks je ziekte of handicap nog kunt verdienen, afgezet tegen het oude loon.
***Deze inkomenseis geldt niet als je volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt bent.

Let wel even op, grote kans dat je deze uitkomst in je inbox van ‘mijn uwv’ ontvangt. Ikzelf had het even gemist. Bij een LAU blijft je uitkering ong hetzelfde.

Wil je een IVA proberen, dat moet je zelf weer aanvragen, dat wordt hierbij niet bepaald. Een IVA vraag je niet direct aan, dat is weer een WIA traject met *mogelijk* een iva als uitkomst.

Geef je veranderende toestand wel steeds aan bij het uwv voor in je dossier!
Succes en sterkte!! Gr ineke

Socrates en Ineke, dank voor jullie informatie.

Een jurist heeft mij verteld dat gezien mijn aandoening en klachten ik in eerste instantie al een IVA uitkering had moeten krijgen. Dit doet mij sterk neigen een aanvraag te doen.
Maar omdat ik er alleen voor sta, ben ik er ook erg huiverig voor.

Ik verwacht een Vervolguitkering te krijgen, maar als ik een IVA aanvraag doe, heeft dat dan tijdens het proces financiële consequenties?

In feite vraag je een herkeuring aan en dan zijn er drie uitslagen mogelijk:
– de uikering blijft gelijk
– de uitkering wordt hoger
– de uitkering wordt lager

Dat is het risico dat je neemt met het vragen van een herkeuring. Het is waarschijnlijk een klein risico omdat in jouw geval er waarschijnlijk geen benutbare mogelijkheden tot arbeid zijn. Dan moet het wel heel raar lopen wil je niet meer voor 80-100% arbeidsongeschikt worden geacht.

Ik proef een beetje uit je verhaal dat het geschil punt met UWV erin zit dat zij nog vinden dat er een kansje is op verbetering van je gezondheid. Is daar geen reele kans op dan kom je in aanmerking voor de IVA. Vraag dus aan je behandelaars of zij denken dat je gezondheid nog zal verbetren zodat je weer enig werk kunt doen. Als zij nog mogelijkhedne tot verbetering zien dan heb je weinig kans op een IVA. Zien zij daar geen mogelijkheden toe dan maak je alle kans. Juist op belssiisngen geen IVA toe te kennen wordt UWV vaak door de rechter op de vingers getikt.

Met een IVA ga je er in inkomen op vooruit omdat je dan 75% krijgt inplaats van de huidige 70%. Bovendien kun je in de toekomst als je niet meer in stata bent voor je zelf te zorgen wat betreft dagelijkse zaken als wassen en aankleden kun je eventueel een nog hogere aanvulling krijgen.

Socrates, dank voor je snelle reactie.

Ik weet nu wat ik moet doen.

  • Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.