Wat is een IAOW uitkering?

Een IOAW-uitkering is een sociale voorziening voor oudere werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten. De IOAW of Wet IOAW is de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers.

Deze wet is bedoeld voor mensen die voor 1 januari 1965 zijn geboren en na hun 50e werkeloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geworden. Na afloop van de WW of WGA-uitkering kan je mogelijk een aanvulling krijgen op het (gezins-)inkomen tot het bijstandsniveau. Bij de IOAW wordt naast het eigen inkomen ook het vermogen en inkomen van de partner verrekend.

De IOAW wordt uitgevoerd door de gemeente.