Arbeidsongeschikt wat nu?

Stel al je vragen op het forum voor arbeidsongeschiktheid.
Samen zoeken naar antwoord op vragen, delen en geven van tips, lotgenoten ontmoeten.

 • Anoniem

 • Geen verplichtingen

 • Kosteloos

Als je door ziekte of een beperking je eigen werk niet meer of slechts gedeeltelijk kunt uitvoeren spreken we van arbeidsongeschiktheid. De basis is dus je eigen werk wat je niet meer volledig kunt doen. Misschien kun je nu of op termijn wel weer aangepast of ander werk doen, maar je bent (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt omdat je (een deel van) je eigen werk niet meer kunt uitvoeren.

Wie bepaalt of ik arbeidsongeschikt ben?

Ben je ziek en kun je je eigen werk langere tijd niet meer volledig uitvoeren? Dan heb je rond de 6e week een afspraak met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts bekijkt jouw medische situatie in relatie tot je werk en geeft daar advies over. Dat advies krijgt de werkgever ook. De werkgever krijgt geen informatie over de medische achtergrond. De bedrijfsarts zal dus de eerste zijn die beoordeelt of jij je werk nog kunt doen, eventueel in aangepaste vorm.

Voor de WIA uitkering zal na twee jaar ziekte het UWV de mate van jouw arbeidsongeschiktheid bepalen. Dat wordt gedaan door de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van UWV. In bijzondere gevallen kan een WIA eerder worden aangevraagd; wanneer er sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid waar men geen verbetering in verwacht en dus duurzaam is (IVA uitkering). Het kan in bepaalde gevallen ook later; bijvoorbeeld bij een loonsanctie voor de werkgever waardoor deze maximaal 52 weken langer jouw loon zal doorbetalen.

Keuring WIA: de verzekeringsarts

UWV heeft artsen in dienst, verzekeringsartsen, die de medische beoordeling doen bij arbeidsongeschiktheid. De arts kijkt naar jouw medische dossier, voert een gesprek en doet indien nodig lichamelijk onderzoek. Op basis van dit onderzoek stelt de arts een rapport op; de functionele mogelijkheden lijst, afgekort FML. Dit is een standaardlijst die door alle verzekeringsartsen wordt gebruikt. Daarin worden alle mogelijke beperkingen en mogelijkheden in jouw situatie genoteerd. Dit vormt de basis voor het berekenen van jouw arbeidsongeschiktheidspercentage. Zijn er medisch gezien geen arbeidsmogelijkheden? Dan stelt de verzekeringsarts enkel een rapport op waarin hij dat beschrijft. Er wordt dan geen FML opgemaakt.

Keuring WIA: de arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige adviseert over werk wat past bij jouw gezondheidssituatie. Als er een FML is opgemaakt door de verzekeringsarts zal de arbeidsdeskundige deze gebruiken en op basis daarvan beoordelen welke werkzaamheden bij jou passen. De functies die hieruit worden gedefinieerd hebben een bepaalde loonwaarde.

Dat is het gemiddelde loon voor de functie volgens het UWV. Het UWV bepaalt welke drie functies voor jou passend kunnen zijn en neemt de loonwaarde van de middelste. Met deze informatie berekent de arbeidsdeskundige wat jouw loon in een andere passende functie kan worden. Dat wordt vergeleken met het loon wat je had in je oude functie en daarmee wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage berekend. 

Re-integratie

Re-integratie is er op gericht om de arbeidsongeschikte (ex-)werknemer terug te laten keren in het arbeidsproces. Dat kan in eigen (aangepast) werk of in ander werk. Er dient rekening gehouden te worden met de beperkingen. Dit kan betekenen dat een andere functie in deze situatie beter past dan je oude functie. Andere functies vragen misschien andere kennis of vaardigheden. Omscholen of bijscholen kan daarom een onderdeel zijn van de re-integratie.

Wat moet ik doen in een re-integratietraject?

Je bent verplicht om mee te werken aan je re-integratie. Dit betekent dat je samen met jouw werkgever alle mogelijkheden gaat onderzoeken om in eerste instantie weer binnen het bedrijf (aangepast) eigen werk of ander werk te doen. Als dat niet lukt, gaan jullie buiten de organisatie de mogelijkheden onderzoeken. De bedrijfsarts zal jouw medische beperkingen beoordelen. De arbeidsdeskundige kan aansluitend advies geven over wat passend werk kan zijn in jouw situatie. Het kan zijn dat de gezondheidssituatie in de loop van de tijd verandert, waardoor zowel de bedrijfsarts als de arbeidsdeskundige tot een andere beoordeling komen. Dat kan de re-integratiekoers veranderen.

Mag mijn werkgever me na 2 jaar ziekte ontslaan?

Een werkgever mag je na twee jaar ziekte niet zomaar ontslaan. Daar heeft de werkgever een ontslagvergunning vanwege langdurige ziekte voor nodig. De werkgever vraagt deze aan bij UWV. UWV beoordeelt het re-integratietraject en de mogelijkheden voor passend werk in de (nabije) toekomst en zal op basis van vastgestelde criteria wel/geen ontslagvergunning verlenen.

Slapend dienstverband

Een slapend dienstverband heb je wanneer je nog in dienst bent zonder dat je loon ontvangt. Dat kan gebeuren wanneer je na twee jaar ziekte een WIA uitkering krijgt en niet meer kunt werken. De werkgever heeft dan geen loondoorbetalingsverplichting meer, maar je bent nog wel formeel in dienst. Sommige werkgevers kiezen voor deze optie. Als het contract niet wordt beëindigd, behoudt de werknemer het recht om terug te keren in de organisatie wanneer de gezondheidssituatie dit weer toelaat. Sommige werkgevers houden een slapend dienstverband omdat je op de langere termijn wellicht wel weer kunt werken in de organisatie.

Als je denkt dat je weer kunt werken dan meld je dat bij je werkgever. Ga eerst langs de bedrijfsarts voordat je weer aan het werk gaat. De bedrijfsarts kan medisch beoordelen welke beperkingen er (nog) zijn en of werken dus weer verstandig is.

Vaststellingsovereenkomst (VSO)

Je hoort nog wel eens dat werknemer en werkgever met een vaststellingsovereenkomst uit elkaar gaan, ook na een periode van ziekte. Bij een vaststellingsovereenkomst ga je met wederzijds goedvinden uit elkaar. Of dit verstandig is, hangt af van de situatie. Vraag altijd advies bij een arbeidsjurist wanneer je in deze situatie terecht komt. Een vaststellingsovereenkomst moet bijvoorbeeld aan bepaalde voorwaarden voldoen om het mogelijke recht op een uitkering niet te verliezen. Het kan in sommige gevallen ook ongunstig voor de werknemer uitpakken als je met een vaststellingsovereenkomst uit elkaar gaat. Een arbeidsjurist kan je hierover adviseren. Je kunt een jurist inschakelen via je persoonlijke rechtsbijstandverzekering of via de vakbond. Je kunt je vraag ook stellen bij het juridisch loket.

Tip voor de registratie

Na de registratie sturen we je een bevestigingsmail op het door jou opgegeven e-mailadres. Tip: kijk altijd even in je spam-folder, als je de mail niet in je inbox ziet staan.

Registreer je hier voor ons forum

Hulp bij arbeidsongeschiktheid

Wanneer je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, staat je leven op z’n kop.

Samen Veerkrachtig helpt je met het beantwoorden van vragen over werk, thuis en geldzaken. Dat doen we door lotgenoten samen te brengen. Zo krijg je antwoorden uit de praktijk. Je kunt direct gratis je vragen stellen aan ervaringsdeskundigen op het forum. Daarnaast kun je door het hele land Koffietafels bezoeken waar je anderen ontmoet.

Samen Veerkrachtig is er voor, door en mét mensen met een arbeidsbeperking, kosteloos en je kan zonder verplichtingen deelnemen.

Arbeidsongeschikt

Wanneer je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, staat je leven op z’n kop. Samen Veerkrachtig helpt je met het beantwoorden van vragen over werk, thuis en geldzaken. Dat doen we door lotgenoten samen te brengen. Zo krijg je antwoorden uit de praktijk. Je kunt direct gratis je vragen stellen aan ervaringsdeskundigen op het forum. Daarnaast kun je door het hele land Koffietafels bezoeken waar je anderen ontmoet. Samen Veerkrachtig is er voor, door en mét mensen met een arbeidsbeperking, kosteloos en je kan zonder verplichtingen deelnemen.

Verschillende thema’s van ons forum

Thuis

 • Wat als ik niet meer helemaal beter word?
 • Ze zeggen dat ik er goed uitzie, maar het voelt niet zo.

Werk

 • Heeft mijn werkgever ander passend werk?

 • Wie helpt mij weer aan het werk?

Geldzaken

 • Hoe sta ik er financieel voor?
 • Op welke inkomsten kan ik aanspraak maken?

Meld je gelijk aan voor ons forum!

 • Anoniem

 • Geen verplichtingen
 • Kosteloos