Zolang je leven op rolletjes gaat, voelt het wellicht als maakbaar. Maar ieder van ons kan tegenslag te verduren krijgen die de vaste grond onder je voeten wegslaat. Bij wie kun je dan aankloppen? Vereniging Humanitas biedt aandacht en ondersteuning aan mensen die er op eigen kracht even niet uitkomen.

De vrijwilligers van Humanitas zijn tot in alle uithoeken van het land actief. Ze ondersteunen mensen die met een ondersteuningsvraag bij Humanitas aankloppen. Ze zijn er voor ouderen, helpen mensen die schulden hebben hun administratie op orde te brengen, ondersteunen rouwenden bij het verwerken van verlies. De themadeskundige Durkje Sybesma noemt de vereniging dan ook een ‘organisatie van mensen voor mensen’. Zij is o.a. verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, kwaliteit, strategie op de onderwerpeneenzaamheid, verlies en detentie.

Met welke vraag kloppen mensen vaak aan?

Durkje: “Eenzaamheid komt in veel van onze activiteiten terug, want het loopt dwars door alle bevolkingslagen heen. Iedereen kan zich eenzaam voelen om een andere reden. Als je chronisch ziek bent en aan de zijlijn bent beland. Als je geldproblemen hebt of moeite met de opvoeding van je kinderen. Zelfs met mensen om je heen, kun je je eenzaam voelen. Dat maakt het zo’n veelomvattend probleem.”

Hoe werken jullie tegenwoordig?

“Door de jaren heen is ons aandachtgebied steeds breder geworden. We noemen onszelf overigens eerder luisterlijn dan hulplijn. Want dat is wat we doen: luisteren naar jou en je verhaal. En je kunt bij ons terecht met alles wat zich in een mensenleven mogelijk voordoet. Ons doel is meedenken en mensen een steuntje in de rug geven. Door te luisteren helpen we ze hun gedachten te ordenen zodat ze hun eigen keuzes kunnen maken.”

Wat kunnen de vrijwilligers van Humanitas voor je doen?

“Mensen die bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raken verliezen soms hun sociale contacten. In het begin reageren vrienden en familie vaak nog vol begrip, maar na een tijdje komen ze niet meer. De drempel om anderen te ontmoeten wordt dan steeds hoger. Bij ons kun je gekoppeld worden aan een vrijwilliger, het maatje. Een maatje die je bijvoorbeeld ondersteunt bij het leren zelf een netwerk op te bouwen.

De ondersteuning is maatwerk, toegespitst op de ondersteuningsvraag van de deelnemer. Waarbij de waarden van Humanitas: eigen verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, eigen regie en vraaggericht centraal staan. Een maatje geeft je een jaar lang ondersteuning en hij/ zij komt elke week of om de week langs. Oprechte aandacht maakt al veel verschil. Iedereen mag aankloppen met een vraag om ondersteuning. Die steun kan bestaan uit het meedenken hoe je het huishouden kunt runnen of ondersteunen bij de opvoeding van je kinderen. Meestal lukt het mensen na een tijdje om weer zelf verder te gaan. Die veerkracht vind ik mooi om te zien.”

Wat verandert er in de vragen die jullie krijgen?

“Wij merken dat de behoefte aan vrijwilligershulp groeit en er steeds vaker langdurig ondersteuning nodig is. Doordat de overheid meer verantwoordelijkheid bij burgers legt, moeten mensen tegenwoordig langer voor zichzelf zorgen. Je krijgt veel minder snel een indicatie voor professionele hulp. Wij zien daardoor meer dan voorheen mensen met een licht verstandelijke beperking of psychiatrische problemen. En ook ouderen die nog zelfstandig wonen. Wat dan, als je geen buren of familie hebt als vangnet? Als deze kwetsbare groepen niet bij de hulpverlening terechtkunnen, vragen ze ondersteuning bij een organisatie als Humanitas.”

Zijn de vrijwilligers dan eigenlijk hulpverleners?

“Nee, wij zijn en blijven een vrijwilligersorganisatie. Daar moet je duidelijk over zijn. Onze ondersteuning is aanvullend op de hulpverlening. Als we merken dat iemand professionele hulp nodig heeft, verwijzen we door. Elk jaar zetten zo’n 24.000 vrijwilligers zich via Humanitas in voor 65.000 medemensen. In onze visie staat een vrijwilliger op gelijke voet met degene die hulp vraagt. Met je maatje ga je er bijvoorbeeld op uit om in de buurt nieuwe contacten op te doen. De vrijwilliger ondersteunt je daarbij, maar je houdt zelf alle ruimte om je eigen keuzes te maken.”