Als bestuurder Uitkeringsgerechtigden bij de vakbond heeft Erica Hemmes zich gespecialiseerd in alles wat met arbeidsbeperkingen te maken heeft. Zij merkt vaak dat langdurig zieke werknemers zich vermalen voelen door de bureaucratie waar ze mee te maken krijgen. “Er is veel behoefte aan informatie”, vertelt ze.

Wat kan FNV daaraan doen?

“Aan onze leden bieden we persoonlijke begeleiding. We bereiden bijvoorbeeld samen de UWV-keuring voor en helpen mensen met formulieren invullen of het op orde brengen van het medisch dossier. Het komt ook voor dat een kaderlid van de bond meegaat naar een gesprek bij het UWV. Uit enquêtes blijkt dat mensen die dienstverlening enorm waarderen.”

Waar gaat er mis bij re-integratietrajecten?

“Er wordt nog weleens geroepen dat zieke werknemers uit zijn op een uitkering. Wij zien eerder het omgekeerde. Mensen hebben vaak de neiging om te overdrijven wat ze nog wél kunnen, zonder te beseffen dat de verzekeringsarts zo een scheef beeld krijgt.

Weet dat alles wat je bij de keuring doet onderdeel is van de beoordeling. Stelt de verzekeringsarts voor om de trap nemen en je zegt ‘ja’, dan kun je dus traplopen. Een standaardvraag is: kun je het huishouden doen? Geef het dan duidelijk aan als je bijvoorbeeld na het stofzuigen twee uur uitgeput op de bank ligt. Die vragen zijn niet bedoeld om je erin te luizen, de verzekeringsarts moet bepalen of je recht hebt op een uitkering.

Veel mensen denken dat de WIA een verzekering is tegen ziek zijn. Een misverstand, de WIA gaat alleen over de financiële gevolgen van ziekte of een beperking. Geen vrolijke boodschap, daarom is het belangrijk dat je de juiste stappen zet.”

Wat vind jij het nut van Samen Veerkrachtig?

“Bij accepteren dat je niet meer (helemaal) beter wordt, hoort een rouwproces. Mensen die lange tijd thuis zitten, belanden vaak in een isolement. Er is weinig contact meer met collega’s of zij begrijpen niet echt wat je doormaakt. Praten met lotgenoten kan troost bieden.

Samen Veerkrachtig organiseert Koffietafels, zodat mensen in een vergelijkbare situatie elkaar kunnen ontmoeten. In het forum kunnen ze vragen stellen aan ervaringsdeskundigen.”

Waarom vind je samenwerking tussen beide organisaties belangrijk?

“FNV organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarin komt allerlei informatie aan de orde, bijvoorbeeld over pensioenopbouw als je arbeidsongeschikt bent.

Bij Samen Veerkrachtig vind je algemene informatie over verschillende onderwerpen en die kun je aanvullen door naar een van onze bijeenkomsten te gaan. Voor leden van Samen Veerkrachtig is dat gratis, je hoeft ook geen lid van FNV te zijn.

Door tips en ervaringen te delen, helpen mensen elkaar verder. Dat zie ik als een kracht van Samen Veerkrachtig: er is een groep, een community zo je wilt, waar iedereen aan kan bijdragen en die mensen verbindt. FNV zet ook kaderleden in om leden te ondersteunen. Vaak zijn zij zelf ervaringsdeskundig, waardoor ze als geen ander weten hoe het is om een arbeidsbeperking te hebben. Om voor persoonlijke begeleiding in aanmerking te komen moet je wel lid zijn of worden van FNV.”

Wil je weten welke bijeenkomsten FNV de komende tijd organiseert? Hou dan de agenda van Samen Veerkrachtig in de gaten en meld jezelf direct online aan: https://www.samenveerkrachtig.nl/koffietafel