window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-164823345-1');
Hulpwijzer Werk2020-09-11T11:56:26+02:00

Home/Hulpwijzer/Hulpwijzer Werk

Als je door een ziekte, ongeval of beperking niet meer kunt werken of veel minder, kan dat behoorlijke gevolgen hebben. Logisch dat je dan met allerlei vragen zit over je thuissituatie, werk en geldzaken. Op Samen Veerkrachtig vind je mensen die dit eerder hebben meegemaakt of die in dezelfde situatie als jij zitten. In Samen Veerkrachtig helpen we elkaar bij het vinden van antwoorden. Zo komen we samen tot nuttige informatie, tips of een slimme aanpak. Je kan je vraag ook stellen aan een ErvaringsDeskundige, een ED. Ook jouw ervaring kan een ander helpen. Deel deze gerust in het forum

Hulpwijzer Werk

Als je plotseling ziek thuis komt te zitten, staat je leven op z’n kop. Er komen allerlei vragen en problemen op je af, zoals:

Hoe weet ik of mijn werkgever eigenrisicodrager is (en wat betekent dit)?2020-09-11T11:24:20+02:00

Hoe weet je of je werkgever eigenrisicodrager is? En wat betekent dat precies? (meer…)

Hoe werkt een herkeuring voor WIA?2020-08-25T09:18:25+02:00

Als je een WIA-uitkering krijgt, dan kun je te maken krijgen met een herbeoordeling. Voorheen noemde men dat een herkeuring. Een herbeoordeling kan op verzoek van drie belanghebbende worden aangevraagd: (meer…)

Hoe zorg je met je werkgever dat je re-integratie goed geregeld is?2020-08-25T09:30:49+02:00

Als je gaat re-integreren, hoef je dat niet alleen te doen. Wettelijk is bepaald dat werkgever en werknemer samen verantwoordelijk zijn voor de re-integratie. Het is uiteindelijk in ieders belang dat je zo snel mogelijk weer je (eigen) werk kunt hervatten. (meer…)

Jouw rechten als werknemer tijdens een slapend dienstverband2020-09-11T07:50:38+02:00
Alles wat je moet weten als je loondoorbetaling bij ziekte wordt omgezet in een slapend dienstverband.

Na 104 weken ziekte bij een werkgever, stopt in principe de loondoorbetalingsverplichting. Ook als jij nog niet in staat bent om je beter te melden. Sommige werkgevers kiezen ervoor om het dienstverband ‘slapend’ te houden. Dit betekent dat je formeel in dienst blijft omdat de arbeidsovereenkomst blijft bestaan, maar dat je geen loon meer ontvangt. (meer…)

Mag ik iemand meenemen naar het gesprek bij het UWV?2020-08-25T09:21:10+02:00

Je hebt binnenkort een gesprek met het UWV over de WIA-beoordeling. Mag je iemand meenemen naar dat gesprek? (meer…)

Mag ik vrijwilligerswerk doen naast mijn uitkering?2020-08-25T09:26:52+02:00

Ontvang je een Ziektewet-, WIA-, IVA- of WAO-uitkering? En doe je vrijwilligerswerk waar je geen (onkosten-) vergoeding voor krijgt? Dat kan. Voor het vrijwilligerswerk is geen toestemming nodig van het UWV. (meer…)

Mag mijn werkgever mij na twee jaar ziekte ontslaan?2020-08-25T09:38:06+02:00

Als je lange tijd ziek of arbeidsongeschikt bent, dan kun je met veel vragen en onzekerheid zitten. Je dagen zien er anders uit en je kan je werk misschien niet meer helemaal uitvoeren. Hoe gaat het verder op je werk? En wie betaalt nu jouw loon door?

De eerste twee jaar betaalt je werkgever je loon door als je ziek of arbeidsongeschikt bent. Tijdens deze twee jaar mag je werkgever je in principe niet ontslaan, tenzij je een jaarcontract hebt. Maar hoe ziet de situatie er na twee jaar uit? Mag je werkgever jou ontslaan? Wat zijn je rechten?

Tips

Ben je na twee jaar nog niet beter?

 • Na twee jaar ziekte mag je werkgever ontslag voor je aanvragen bij het UWV. Er zijn hier wel een aantal voorwaarden voor:
  • Je kunt het werk waar je ooit voor bent aangenomen niet meer uitvoeren.
  • Je hebt samen met je werkgever alle manieren bekeken om te zorgen dat je weer aan het werk kunt, maar dit is niet mogelijk.
  • Er zijn binnen het bedrijf of de organisatie geen andere banen die je kunt uitvoeren. Ook niet als je werkplek aangepast wordt of je je omschoolt.
 • Maak je samen met je werkgever een einde aan je contract als je twee jaar ziek bent? Dan heb je recht op een uitkering:
  • Meestal heb je na twee jaar ziekte recht op een WIA-uitkering. Zorg ervoor dat je deze ruim van tevoren aanvraagt. Doe dit uiterlijk in de 93e week dat je ziek bent. Anders kan je loon ophouden voor je uitkering begint.
  • Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan heb je geen recht op een WIA- uitkering, maar op een WW-uitkering.

Weer beter binnen twee jaar of na twee jaar?

 • Denk je na twee jaar ziekte weer snel aan het werk te gaan? Dan kun je vragen of je werkgever je loon langer doorbetaalt. Hierdoor heb je extra tijd om aan je re-integratie te werken en hoef je geen WIA-uitkering aan te vragen. Je kan deze optie overwegen als je bijvoorbeeld een hele lange behandeling achter de rug hebt, waarbij er eigenlijk geen mogelijkheid tot re-integratie was.
  • Vul hiervoor samen met jouw werkgever het formulier Aanvraag verlenging loondoorbetaling WIA’ in. Met dit formulier geef je aan het UWV door tot wanneer jouw werkgever jouw loon nog betaalt.
  • Wanneer je een Ziektewetuitkering via jouw werkgever krijgt, geldt dit helaas niet. Je kunt dan geen extra tijd voor jouw re-integratietraject krijgen.
 • Heb je je beter gemeld voor je twee jaar ziek bent en word je weer ziek? Als er meer dan vier weken tussen een beter- en ziekmelding zitten, dan begint de termijn van 104 weken weer van voor af aan.
Wie kan mij helpen?

 • De ED’s van Samen Veerkrachtig hebben zelf meegemaakt hoe het is om langdurig ziek te zijn. Ze geven je graag praktische tips en informatie. Via ons forum kom je met ze in contact.
 • Een bedrijfsarts kan jouw situatie beoordelen. Met hun advies weet je hoe lang je ongeveer nodig hebt om te herstellen en wat haalbaar voor je is.
 • Samen met je werkgever kun je kijken naar eventuele aanpassingen op het werk. Kun je niet terugkomen naar je oude werk? Dan is het belangrijk dat je goed overlegt over hoe jullie je ontslag gaan regelen.
 • Praten en ervaringen uitwisselen met anderen kan helpen. Via een van onze koffietafels ontmoet je mensen die in eenzelfde soort situatie zitten.

Willem Verhoeven
Voorheen lasser en bankwerker. Helpt nu leerlingen.

ED helpt je op weg!

Via Samen Veerkrachtig vind je mensen die eerder een situatie als de jouwe hebben meegemaakt. Zij zijn onze ErvaringsDeskundigen, kortweg ED’s. In het forum herken je ze aan de oranje cirkel om hun foto. Aan ED’s kun je vragen stellen, bijvoorbeeld over de keuring van het UWV of het vinden van ander werk. Benader ze gerust als je ergens mee zit, want op Samen Veerkrachtig helpen we elkaar bij het vinden van antwoorden.

Meest besproken op het forum

Re-integreren met een proefplaatsing? Zo werkt het.2020-09-11T09:24:23+02:00

Met een proefplaatsing kun je vanuit jouw uitkeringssituatie werk verrichten bij een nieuwe werkgever, zonder loon en met behoud van je uitkering. Zo kunnen jullie beiden onderzoeken of de functie passend is bij jouw situatie. De werkgever moet daarbij de intentie hebben om je na de proefplaatsing een contract aan te bieden van minimaal 6 maanden. Een proefplaatsing kan een goede manier zijn om te re-integreren in een nieuwe functie en bij een nieuwe werkgever. (meer…)

Re-integreren? De Wet Verbetering Poortwachter uitgelegd2020-08-25T09:23:23+02:00

De Wet Verbetering Poortwachter is bedoeld om langdurig ziekteverzuim te beperken. Iedere werknemer in loondienst die langdurig ziek is, krijgt te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. (meer…)

Uitwisseling medische gegevens: wat mag wel en wat mag niet?2020-09-11T09:41:41+02:00

Wie mag jouw medische gegevens opvragen en registreren? En wat mag niet? In deze Hulpwijzer beschrijven we, per situatie, de regels.

Als je lang ziek bent, leggen je arts of artsen een (soms uitgebreid) medisch dossier aan. In dat dossier staat veel persoonlijke informatie. Bijvoorbeeld welke ziekte je hebt, hoe jouw ziekte je beperkt, of (en zo ja welke) medicijnen je gebruikt en wat het vooruitzicht is. (meer…)

UWV afspraak vergeten…. wat nu?2020-09-11T09:43:20+02:00

Het kan iedereen een keer gebeuren: je vergeet een afspraak. Normaal gesproken is dat al heel vervelend, maar al helemaal als het een afspraak bij het UWV betreft. Het gaat hier namelijk om je uitkering. (meer…)

Waarom je nooit na je ziekmelding een vaststellings overeenkomst moet tekenen2020-08-25T09:24:27+02:00

Het is niet leuk, maar het overkomt je toch. Je bent een aantal maanden ziek en jouw baas wil jou ontslaan. En of je even wilt tekenen. Op dat ogenblik is het belangrijk om te weten wat jouw rechten zijn. (meer…)

Wanneer ben ik langdurig ziek?2020-09-11T09:47:02+02:00

Iedereen is wel eens ziek. Door een griep kun je bijvoorbeeld even niet werken. Meestal duurt dit niet langer dan een paar dagen en kun je daarna weer aan de slag. (meer…)

Wat als je het niet eens bent met de beslissing van UWV?2020-09-11T11:43:12+02:00

UWV kan iets beslissen waar je het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld als ze je arbeidsongeschiktheidspercentage in jouw ogen verkeerd bepalen. (meer…)

Wat moet je weten bij een nieuwe baan?2020-09-11T11:43:01+02:00
Als je weer gaat werken, kom je niet altijd terug bij je eigen werkgever. Vanuit een uitkering kom je meestal ook bij een nieuw bedrijf terecht. (meer…)

Ziekmelding tijdens de WW2020-09-11T11:42:49+02:00

Als je na het beëindigen van een dienstverband een uitkering uit de WW (Werkloosheidswet) ontvangt en je wordt ziek, wat doe je dan?

Allereerst meld je je ziek bij het UWV. Dit doe je uiterlijk op de tweede dag. Dit kan online via Mijn UWV. Wat er in de periode daarna gebeurt, hangt af van jouw situatie. We leggen het per situatie uit. (meer…)

Ga naar de bovenkant