Home Forums Je draai weer vinden Wat veranderd er vanaf nu in mijn financiële situatie?

Wat veranderd er vanaf nu in mijn financiële situatie?

2 Started on: 1217 augustus 2016 om 05:43

Ao en mijn huidige en toekomstige financiële situatie

Anoniem

Je krijgt nu automatisch een werk gerelateerde uitkering (WIA) naar gelang het percentage van de afkeur.

Daarnaast heb je nog een rest verdien capaciteit die je minimaal 50% moet zien bij te verdienen om de huidige uitkering te behouden. Gaat dat niet, dan gaat je uitkering een stuk omlaag.

Je financiële situatie wordt bepaald of je volledig en duurzaam Arbeidsongeschikt bent of je gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent.

 • Ben je Volledig arbeidsongeschikt, dan krijg je een IVA- uitkering     ( Inkomensverzekering Volledig Arbeidsongeschikten). Met een IVA-uitkering is uw inkomen altijd minstens 75% van het WIA-maandloon. 
 • Ben je gedeeltelijk arbeidsgeschikt, dan kom je in aanmerking voor een WGA-uitkering ( de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten).
  De WGA-uitkering is onderverdeeld in drie fases namelijk:
  • Na de keuring kom je eerst in aanmerking voor de Loongerelateerde WGA-uitkering. De duur van deze uitkering is minimaal en maximaal 38 maanden, afhankelijk van je arbeidsverleden. Iedere jaar arbeidsverleden staat voor een maand uitkering.
  • Fase twee is de (mogelijke) Loonaanvullingsuitkering. Je komt alleen in aanmerking voor deze uitkering als je voordat je loongerelateerde uitkering afgelopen is, weer aan het werk bent en dat je minsten 50% van je resterende verdiencapaciteit verdient.
  • De derde fase is het Vervolguitkering. Zodra de Loongerelateerde periode afgelopen is en dat je nog niet werkzaam bent, kom je in de derde fase terecht. Dan gaat uw inkomen mogelijk sterk omlaag. Er wordt namelijk niet meer uitgegaan van uw oude loon, maar van het minimumloon. De hoogte van uw vervolguitkering hangt af van uw percentage van arbeidsongeschiktheid.
 • Je krijgt een berekening van het UWV voor de hoogte van je maandloon en de duur van je Loongerelateerde uitkering in de brief  met de beslissing voor de toekenning van je uitkering. Ook wordt je op de hoogte gebracht door het UWV van wanneer je Vervolguitkering begint en de hoogte van je maandlood. 

Tot slot

 • Je ontvangt bij aanvang van je dienstverband een bewijs van deelname en daarna wordt je eens per jaar een nieuw bewijs toegezonden van N.V. Schadeverzekering. De reden hiervoor is omdat als werknemer onder de CAO Metaal en Techniek neem je automatisch deel aan de WIA-Bodemverzekering en de WGA-Hiaatverzekering. De bedoeling van deze Schadeverzekering is dat je bij arbeidsongeschiktheid in de meeste gevallen gedekt bent voor een loon aanvulling tot  een bepaalde percentage van je laatste verdiende salaris in loondienst. De hoogte van de aanvulling is mede afhankelijk van je arbeidsongeschiktheid percentage.

 

 

 

 

 

 

 • Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.