Home Forums De keuring en erna Hoorzitting bezwaar & beroep

Hoorzitting bezwaar & beroep

13 Started on: 1223 november 2021 om 15:26

Beste lotgenoten

Via de juriste van FNV heb ik een datum, medio januari 2022, doorgekregen voor een telefonische hoorzitting i.v.m mijn bezwaar die ik op medio september 2021 heb ingediend tegen 80-100 arbeidsongeschikt. Ik vind namelijk dat het Iva moet zijn, gelet op mijn complexe PTSS en de afgelopen ruim 5 jaar waarin mijn gezondheid alleen maar is verslechterd ondanks de verschillende therapieën.

Hebben jullie ervaring met de hoorzitting zoals hierboven? Hoe gaat dat? Mijn juriste en behandelaar zullen ook aanwezig zijn.
Wat kan ik verwachten? Hebben jullie informatie of kennis van deze hoorzittingen?

Alvast dank.

Een hoorziitting is bedoeld om je de gelegenheid te geven je bezwaar nader toe te lichten. Je krijgt dus de gelegenheid je eigen verhaal te vertellen waarom je het niet met de beslisisng eens ben en je kunt zo je bezwaar aanvullen.
Daarnaast kan het UWV jouw ook nog enkele vragen stellen en kun je zelf ook vragen stellen aan UWV. (Niet dat je daar altijd antwoord op krijgt en men zal niet met je in discussie gaan).

Je kunt ook wat info vinden op de webiste van UWV:
https://www.uwv.nl/particulieren/klantenservice/klachten-bezwaar-beroep/bezwaar/tijdens-mijn-bezwaar/detail/hoe-wordt-mijn-bezwaar-behandeld/een-gesprek-tussen-u-en-uwv-een-hoorzitting/voorbereiden-op-een-hoorzitting

bedenk dat bij jouw het geschil punt niet juridisch is maar medisch. Over medische zaken mogen alleen medici uitspraken doen. De rol van jouw behandelaar is dus uiterst belangrijk. Deze zal duidelijk moeten maken waarom er geen redelijke verwachting is dat je nog zult herstellen.

Succes!

@socrates
Dankjewel voor de verheldering. Mijn behandelaar zegt dat het moeilijk is complexe PTSS als duurzaam te zien. Maar diagnose is wel blijvend. Ik hoop dat UWV naar de afgelopen 5 jaar gaat kijken en conclusie trekt voor de toekomst. Ik ben in ieder geval minder gespannen nu dat ik weet dat het telefonisch is, en niet hoef te verschijnen voor zo’n tribunaal.

Voor de IVA gelden 2 voorwaarden:
1. er is sprake van volledige arbeidsongeschiktheid
2. de aandoening is blijvend, er is geen reele verbetering meer te verwachten

PTTS is blijvend. Het geschil punt in jouw geval is de vraag of er nog een zodanige verbetering mogelijk is dat je in de toekomst wel weer (beperkt) zou kunnen werken. Of ben je echt uitbehandeld en is de verwachting dat er geen verbetering meer te verwachten is. Dat is het punt dat je behandelaar zal moeten onderschrijven en voor jou beargumenteren.

Bereid je goed voor, samen met je behandelaar.

beste schrijver, jouw verhaal is heel erg gelijkend op het mijne. ik was jaren lang 80-100 afgekeurd maar niet duurzaam, voor CPTSD en Borderline en depressie en meer.
maar mijn exwerkgever ging in beroep, wilde IVA ipv WGA, wat ik eigenlijk ook wil (al jaren en indd ook verslechterd en al vanaf 2014 geen verbetering en de psychiater zei ook tegen het UWV, dat ik feitelijk uitbehandeld ben. maar nu heeft de verzekerings arts geoordeeld, dat mijn uren beperking omlaag mag?? dus ik was 80-100 afgekeurd op 10 uren per week max, wat te weinig was dus leidde tot die afkeuring, maar niet duurzaam en nu ineens zegt ze na een telef consult waarin ik aangaf dat het zo veel slechter ging: dat ik nu 20 uur kan werken!? ik kom nu op 62% arbeidsongeschikt en ik ben heel erg geschrokken. ik ga ook in beroep maar zie er zo tegen op het is zo moeilijk alleen nu al de dag door te komen en nu moet dit ook nog. Heb je nog tips voor mij? ik ben nog soort van in shock, ik hoorde het een uur geleden …

Als tip wil ik je meegeven dat als er alleen een telefonisch consult heeft plaatsgevonden UWV niet erg sterk staat. Ga zeker in bezwaar en desnoods in beroep. In je beroepschrift moet je aangeven waarom je het niet eens ben met de beslsising. Dat zal zoiets zijn als dat je het niet eens bent met het terugbrengen van je urenbeperking.

Vraag in je bezwaarbrief ook om toezending van het dossier, zodat je over alle informatie beschikt. Bij een herkeuring kan er altijd uit de bus komen dat je minder arbeidsongeschikt bent dan gedacht. Maar dat zal wel gemotiveerd moeten worden. Zeker als UWV geen informatie bij je behandelaar heeft opgevraagd (waarvoor jij toestemming moet geven) staat UWV zwak wat betreft een degelijke motivering van het besluit.

Wacht eerst de beslissing af en ga dan in bezwaar, met behulp van je behandelaar!

Prettige feestdagen,

Socrates

Beste Socrates,dankje, ik overweeg indd bezwaar maar ben ook wel geschrokken van deze site : https://selwyndonia.nl/2020/03/uwv-dit-moet-je-weten-over-bezwaar-maken/
Met de kanspercentages en ook kans op nog lager?.. Wat ik raar vind, ik moet t nog op papier krijgen: dat die 62-80 % pas over 2 jr ingaat? Zoiets zei de persoon v uwv aan de telefoon. Mn prcent is naar beneden door v 10 naar 20u belastbaar/ beschikbaar, niet omdat t beter gaat dat zei ze ook.
Ik ben bezorgd t te verliezen of slechter af te zijn. Ik weet niet waar ik wijs aan doe. En mn exwerkgwver kan sowieso ook in beroep gaan en dat beangstigd ook, dat die ‘macht” buiten mij ligt, door hun keuringsverzoek zit ik nu in de stress en kan t nog erger worden, hoe t ook met mij gaat. Ik vind t zo moeilijk en slaap er niet van, ben erg verdrietig.

Mn wia reden ia psychisch. Er zou nu in t rapport staan dat ‘ uitwendige zaken ( covid/ relaties/ werk) mn psych.situatie veroorzaken nu , dat is onzin, t verergert maar t wàs al zo en zo gaat t vaak met mijn ggz issue ( borderline en nog veel meer), dat t niet begrepen wordt.

Mn behandelaar nu houdtniet v hokjes en omschreef mn diagnose heel losjes ( ‘somberheid, verdriet en Anders omschreven Pers.st.) wat vast ook niet hielp :'(

Een herkeuring kan inderdaad altijd een lagere uitkering tot gevolg hebben. Maar dat is een gepaseerd station, je zit al in een herkeuring.
De kanspercentages van winnen van het UWV zijn niet gunstig, maar deze kun je zelf behoorlijk beinvloeden. Er worden namelijk nogal wat voorkoombare fouten door clienten van het UWV gemaakt. Een belangrijke is dat men zelf op de medische stukken van UWV reageert. Zelf kun je feitelijkheden aandragen en wijzen op inconsistenties, maar bevindingen van een arts meten door een andere arts worden bestreden. Naar jouw mening over de juistheid van de conclussies van een arts luistert een rechter niet.

Waarom het pas over 2 jaar zou ingaan kan ik ook niet volgen. Wacht eerst de beschikking af en ga in beroep en vraag de stukken op.

UWV zegt zelf altijd dat de diagnose niet doorslagegvend is maar de concrete arbeidsbeperkingen. De vraag is dan ook of, en zo ja welke, wijzigingen er zijn in je gezondheidssituatie.

Sterkte, herkeuringen zijn altijd heel stresvol. Zeker als de uitslag slecht is en je maar moet afwachten wat er uit bezwaar en eventueel beroep komt.

Hoi Merel,

Ik ben de auteur van dat artikel waar je naar verwijst. Zo’n 20-25% van de bezwaren wordt gegrond verklaard. Laat je hier niet door afschrikken. Veel bezwaren worden afgewezen omdat het relatief zwakke bezwaren zijn en mensen hun bezwaar nauwelijks kunnen onderbouwen.

Wel geef ik je mee dat het verstandig is om je bezwaar kort af te stemmen met iemand die deskundig is op het gebied van dit soort procedures zodat je weet waar je op moet letten. Je hebt maar één kans om bezwaar te maken en het kan je helpen als je weet hoe je dit het beste kunt doen. Mocht je even willen sparren, dan mag je mij een bericht sturen of mailen.

Een hoorzitting klinkt heel spannend, maar het is niets anders dan een gesprek op een kantoor van UWV. Het gesprek voer je met een medewerker bezwaar en beroep en/of een verzekeringsarts. Het is geen zitting bij een rechtbank. De hoorzitting heeft wel een belangrijke functie, dus het is goed om je hier op voor te bereiden.

@selwyn voor mij wordt het een soort telefonisch groepsgesprek. UWV , juriste FNV, mijn behandelaar en ik. Mijn juriste en ik vinden dat UWV niet voldoende heeft gekeken naar de historie. UWV focust zich op de toekomst: op lange termijn verbetering. Dat terwijl ik al sinds 2013 met klachten rondloop. De diagnose is al minimaal 5 jaar gaande zonder verbetering. 5 jaar lijkt ons behoorlijk lange termijn . De behandelaar zegt: CPTSS diagnose is blijvend, herstel fluïde.

Ik hoop dat UWV overgaat op IVA, dan kan ik rustig aan de slag met herstel.

“Ik hoop dat UWV overgaat op IVA, dan kan ik rustig aan de slag met herstel.”

Hier geef je aan dat er wellicht nog herstel mogelijk is. Dat is reden om IVA af te wijzen.
Pas goed op. Alles wat je zegd kan UWV tegen je gebruiken!

Succes Kamal en ik sluit mij aan bij Socrates. Pas goed op wat je zegt. Een IVA wordt alleen toegewezen als er in medisch objectieve zin een geringe kans is op herstel. Als jij stelt dat je met je herstel aan de slag gaat kan dat opgevat worden als een meer dan geringe kans op herstel. In verzekeringsgeneeskundig opzicht moet een IVA dan worden afgewezen.

Sterkte Kamal!

  • Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.