Hoe weet je of je werkgever eigenrisicodrager is? En wat betekent dat precies?

Tijdens het grootste deel van je dienstverband sta je er niet bij stil of je werkgever wel of geen eigenrisicodrager is voor de ziektewet of voor de Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsongeschikten (WGA). Immers: je bent gezond, aan het werk en denkt niet na over arbeidsongeschiktheid.

Hoe weet je of je werkgever eigenrisicodrager is? En wat betekent dat precies?

Tijdens het grootste deel van je dienstverband sta je er niet bij stil of je werkgever wel of geen eigenrisicodrager is voor de ziektewet of voor de Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsongeschikten (WGA). Immers: je bent gezond, aan het werk en denkt niet na over arbeidsongeschiktheid.

Wat is een eigenrisicodrager?

Iedere werkgever in Nederland is verantwoordelijk voor zijn werknemers, ook wanneer een werknemer (langdurig) ziek is.

Als jouw werkgever eigenrisicodrager is, dan geldt deze verantwoordelijkheid niet alleen wanneer je in dienst bent, maar ook daarna.

Als het contract van een zieke werknemer eindigt binnen twee jaar ziekte, dan kom je mogelijk in aanmerking voor de ziektewet. De ziektewet wordt uitgekeerd door het UWV en de werkgever en de werknemer betalen betaalt hier een premie voor. Dat gebeurt ook wanneer je na twee jaar ziekte een WGA-uitkering krijgt. Het UWV betaalt de WGA-uitkering en de werkgever betaalt daarvoor een premie.

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om zélf de kosten van deze uitkeringen te dragen en daarmee ook de re-integratieverplichting op zich te nemen. Dat noem je eigenrisicodrager. Het UWV laat deze taken dan aan de werkgever over.

De werkgever verzekert zich veelal privaat bij een verzekeraar. De verzekeraar neemt de verantwoordelijkheden dan over van de werkgever, zoals de betaling van de uitkering en de re-integratieverplichting.

Eigenrisicodrager voor de ziektewet of de WIA

Er zijn twee situaties waarin je te maken kunt krijgen met eigenrisicodrager van jouw werkgever;

  1. Als je in de ziektewet komt (bijvoorbeeld omdat jouw jaarcontract van rechtswege eindigt) en jouw (ex-)werkgever is eigenrisicodrager voor de ziektewet.
  2. Als je in de WIA voor 35% tot 100% arbeidsongeschikt wordt beoordeeld (WGA 35-80 of WGA 80-100) en jouw (ex-) werkgever is eigenrisicodrager voor de WGA.
Hoe kom je erachter of jouw werkgever eigenrisicodrager is?

Je kunt het natuurlijk gewoon aan je werkgever vragen of hij eigenrisicodrager is. Op je loonstrook staat precies ook waar je premie voor betaald. Of je wacht af totdat je een brief krijgt van het UWV. Daarin zal onder andere gecommuniceerd worden hoe de re-integratiebegeleiding en betaling van de uitkering nu verder gaat.

Bij de ziektewet zal de werkgever jou rechtstreeks een ziektewetuitkering betalen. Bij de WIA ontvang je van het UWV de uitkering en worden de kosten doorberekend aan jouw (ex-)werkgever.

Wat betekent het eigenrisicodrager van mijn werkgever nou precies voor mij?

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn, blijven betrokken bij jouw situatie zolang je arbeidsongeschikt bent, ook nadat je uit dienst bent. Jouw voormalige werkgever kan na de WIA-beoordeling namelijk nog tien jaar lang de rekening betalen. Ook als de werkgever geen eigenrisicodrager is.

Een gevolg is dat je werkgever ook na je dienstverband informatie ontvangt over bijvoorbeeld gewijzigde arbeidsongeschiktheid.

Dit is nodig voor de uitkering die door de werkgever wordt betaald en de begeleiding die de werkgever moet bieden bij re-integratie. De werkgever kan ook bezwaar aantekenen tegen beschikkingen en verzoeken om een herbeoordeling van jouw situatie.

Als je langdurig ziek bent merk je in eerste instantie  misschien weinig van het eigenrisicodragerschap. Je bent tenslotte nog in dienst bij je werkgever en deze betaalt jouw loon door. Wanneer je twee jaar ziek bent en wordt beoordeeld voor de WIA dan kan je er mee te maken krijgen. Is jouw werkgever eigenrisicodrager voor de ziektewet? Dan zal de uitkering via de werkgever worden betaald. Je staat alleen niet meer op contract bij je werkgever.

Wat zijn de verschillen bij eigenrisicodrager voor de ziektewet en de WGA?

Bij de ziektewet wordt de Wet Verbetering Poortwachter verder uitgevoerd, vanaf het punt waar de werkgever was gebleven bij de uitdiensttreding.

Als eigenrisicodrager blijft de werkgever dus verantwoordelijk voor het opvolgen van dit traject en jouw re-integratie. Het kan zijn dat de werkgever zich privaat heeft verzekerd. Dan neemt de verzekeraar deze taak op zich en neemt deze contact met jou op.

Als de werkgever geen eigenrisicodrager is voor de ziektewet, dan ligt de verantwoordelijkheid bij het UWV en nemen zij het traject over.

Bij de WGA is er nog steeds een re-integratieverplichting, maar geen vastgesteld proces zoals de Wet Verbetering Poortwachter omschrijft.

Als jouw (ex-)werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA, dan is hij daar vaak voor verzekerd. De aanpak hangt daarmee niet alleen af van jouw persoonlijke situatie en mogelijkheden, maar ook van de werkwijze die de verzekeraar hanteert.

Hoe zij bijvoorbeeld omgaan met jouw re-integratie of begeleiding, kan per verzekeraar verschillen.

De aanpak van verzekeraars in de praktijk

Een voorbeeld. Je hebt een WGA 35-80 uitkering en bent dus gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Je hebt nog geen passend werk gevonden. De verzekeraar kan dan bepaalde interventies inzetten om jou te begeleiden naar passend werk, bijvoorbeeld door een coach in te zetten.

De re-integratieverplichting blijft voor beiden bestaan, dus er wordt van jou verwacht dat je hieraan meewerkt.

Onze tip is om altijd, in alle redelijkheid, mee te werken met de re-integratie, omdat een re-integratieplicht hebt. Werk je niet mee? Dan kunnen er sancties opgelegd worden.

Een ander voorbeeld

Nog een voorbeeld. Je hebt een WGA 80-100 omdat het UWV je volledig en niet duurzaam arbeidsongeschikt heeft beoordeeld.

De verzekeraar kan samen met jou onderzoeken of dit passend is in jouw situatie. Zijn er weer mogelijkheden om (gedeeltelijk) te werken? Of is er na behandelingen toch geen uitzicht meer op verbetering?

Dan bestaat de kans dat de verzekeraar, in opdracht van de werkgever, een herbeoordeling aanvraagt. Of dat de verzekeraar namens de werkgever in beroep gaat tegen jouw WIA-beoordeling.

Dat gezegd hebbende: de werkwijze rondom re-integratie verschilt dus per verzekeraar en zal ook per situatie verschillend uitpakken.

Met wie krijg je te maken?
  • UWV

  • Je werkgever, de eindverantwoordelijke voor de re-integratie

  • De bedrijfs- of arbo-arts

  • Met potentiële werkgevers

Achmed El Hajjaj
Voorheen chef tekenkamer. Organiseert nu outdoor evenementen bij de scouting.

ED helpt je op weg!

Via Samen Veerkrachtig vind je mensen die eerder een situatie als de jouwe hebben meegemaakt. Zij zijn onze ErvaringsDeskundigen, kortweg ED’s. In het forum herken je ze aan de oranje cirkel om hun foto. Aan ED’s kun je vragen stellen, bijvoorbeeld over de keuring van het UWV of het vinden van ander werk. Benader ze gerust als je ergens mee zit, want op Samen Veerkrachtig helpen we elkaar bij het vinden van antwoorden.

ED
ED
ED
ED
henk
ED
ED

Meest besproken op het forum

Stel je vraag