IVA / IVA Uitkering

IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Deze regeling geldt voor mensen in de WIA die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Dat betekent dat er geen of een zeer geringe kans op verbetering of herstel zal zijn in de komende jaren.

In uitzonderlijke gevallen kan een IVA-uitkering in de eerste twee jaar worden aangevraagd, wanneer je nog in dienst bent bij de werkgever. Je moet dan denken aan zeer ernstige situaties; bijvoorbeeld een ernstige ziekte of ongeval waarbij al vrij snel duidelijk is dat je helemaal niet meer kan werken en ook niet meer beter zal worden. Een vervroegde WIA uitkering kan eenmalig worden aangevraagd, als de bedrijfsarts of verzekeringsarts dit heeft geadviseerd. Dit kan tussen de 3e en de 68e ziekteweek.

Gevolgen voor re-integratie

Als de vervroegde IVA wordt toegekend, stopt de re-integratieverplichting voor de werkgever zoals beschreven in de Wet Verbetering Poortwachter. De arbeidsovereenkomst en loondoorbetalingsverplichting blijven wel bestaan tot 104 weken ziekte. De werkgever mag een vervroegde IVA-uitkering dan wel in mindering brengen op het loon bij ziekte wat hij moet blijven betalen.

Een IVA-uitkering bedraagt 75% van je loon op de dag dat je ziek werd.